"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Schoolverlaters

Als je kind besluit te stoppen met school, ben je het daar als ouder waarschijnlijk niet mee eens. Een goede opleiding is natuurlijk de basis voor een goede toekomst. Wat kunnen ouders en leerkrachten eraan doen als een kind niet meer naar school wil?

Schoolverlaters

Schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die stoppen met school voordat ze een diploma op mbo niveau 2 hebben behaald of een havo- of vwo-diploma. Ook jongeren die na het vmbo stoppen, zijn dus schoolverlaters.

Leerplichtig

Schoolverlaters zijn nog leerplichtig. De school zal daarom de leerplichtambtenaar waarschuwen als de leerling geen vervolgopleiding kiest. De leerplichtambtenaar zoekt uit waarom de leerling niet naar school gaat en zal maatregelen treffen om de leerling weer naar school te laten gaan.

Oorzaken van schooluitval

Stoppen met school kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld slechte schoolprestaties, niet willen leren, gedragsproblemen, problemen door (verkeerde) vrienden of problemen thuis.

  • Kijk wat de reden kan zijn en bespreek dit met je kind.
  • Praat er eventueel over met andere ouders. Dit geeft vaak herkenning en je kunt tips uitwisselen.
  • Als je hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk.

Contact met de school

Scholen houden de ontwikkeling en de voortgang van leerlingen bij. Als zij een probleem (zoals spijbelen) constateren, is dit vaak nog in een vroeg stadium. Het is daarom belangrijk om als ouder contact te onderhouden met de school om de problematiek te bespreken die zowel thuis als op school plaatsvindt.

Hoe kun je schooluitval voorkomen?

Kinderen hebben positieve steun nodig van hun ouders, maar ook van hun sociale omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat je kind extra aandacht krijgt op school om zo betere sociale vaardigheden te ontwikkelen en ook om goede schoolprestaties te stimuleren. Denk hierbij aan hulp bij het huiswerk en extra aandacht in de klas. Als kinderen weer goede cijfers halen, zullen ze zich meer gemotiveerd voelen en beter hun best doen.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.
Laatst gewijzigd op: december 13, 2018

Cookies

Wij gebruiken cookies voor statistieken die ons helpen onze site te verbeteren. Door deze site te gebruiken, zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, gaat u hiermee akkoord.

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal