Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Slechte cijfers

Sommige kinderen hebben moeite met de lesstof. Dit kan door verschillende dingen komen. Je kind kan bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn of last hebben van andere oorzaken zoals leerproblemen, concentratieproblemen en motivatieproblemen. Als er spanningen thuis zijn of je kind zit niet lekker in zijn vel heeft dat ook invloed op schoolprestaties.

Help mee

Op de middelbare school hebben kinderen het grotendeels zelf in de hand of ze goede of slechte cijfers halen. Ze kunnen die beïnvloeden door op te letten in de klas, huiswerk te maken en de lesstof goed te kennen. Je kunt je kind hierbij helpen door het bijvoorbeeld leerstof en opdrachten uit te leggen en het te overhoren. Natuurlijk moeten middelbare scholieren wel zelf hun eigen huiswerk maken.

De school

Je kind heeft voor ieder vak een andere docent. Wanneer je kind moeite heeft met een bepaald vak, kun je met de docent afspreken dat hij extra uitleg en aandacht geeft. Wanneer leerlingen bij meerdere vakken achterlopen, is huiswerkbegeleiding of remedial teaching een optie. De meeste scholen bieden dat zelf aan en hebben ook een speciale leerkracht in dienst om kinderen met een achterstand extra les te geven.

Blijven zitten of een niveau lager?

Kinderen blijven zitten als er te veel slechte cijfers op het rapport staan. Bij veel middelbare scholen is het zo dat leerlingen naar een andere school moeten als ze tweemaal achtereenvolgens blijven zitten. Ga met je kind en de leerkracht hierover in gesprek. Zo kun je een keuze maken die het beste bij jouw kind past.

Praat met je kind over de slechte cijfers

Als je kind erg lage cijfers haalt, vraag dan waar dat door komt. Misschien wil je kind niet leren of is er iets anders aan de hand.

  • Probeer niet boos te worden. Kinderen weten zelf heel goed dat ze blijven zitten als de cijfers te laag blijven, en dat is al erg genoeg.
  • Toon begrip. Soms doet een kind erg zijn best, maar is dat niet voldoende.
  • Leef mee en zeg dat je kind er zelf iets aan moet doen. Dat werkt motiverender dan boos worden.
  • Misschien wil je kind wel extra lessen volgen (bijles). Kijk op internet of vraag op school waar dit kan.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal