Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Leerplicht

Pubers zijn leerplichtig. Dit betekent dat je kind na de basisschool een opleiding moeten volgen tot er een startkwalificatie is behaald. Het betekent ook dat je kind niet mag verzuimen.

Ongeoorloofd verzuim

Als je kind niet op school is, moet dit aan de school worden gemeld. Als een leerling 16 uur of meer ongeoorloofd verzuimt in vier weken moet de school dat aan de leerplichtambtenaar melden. Deze praat met de jongere en de ouders om te zien of het gaat om verzuim en wat ze samen kunnen doen. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar.

Geoorloofd schoolverzuim

Natuurlijk kan het voorkomen dat je kind een keer ziek is of meegaat naar een bruiloft. In dat geval kun je je kind ziek melden of kun je vrijstelling aanvragen. In de schoolgids staat hoe je dit kunt doen. Het is ook mogelijk om een uitzonderlijke vraag met de leerplichtambtenaar van je gemeente te bespreken.

Kwalificatieplicht

Vanaf 16 jaar moeten kinderen die nog geen startkwalificatie hebben nog naar school. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma. Kinderen onder de 18 jaar zonder startkwalificatie zijn dus nog leerplichtig.

Jongeren die geen diploma behalen, zijn voortijdige schoolverlaters. De Rijksoverheid, scholen en gemeenten proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door maatregelen te treffen.

Kijk voor meer informatie over leerplicht en de leerplichtambtenaar op Oudersenonderwijs.nl.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor statistieken die ons helpen onze site te verbeteren. Door deze site te gebruiken, zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, gaat u hiermee akkoord.

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal