Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Engels leren

Engels is een vak in het basisonderwijs. Het is verplicht voor groep 7 en 8. Meestal geeft de leerkracht zelf ongeveer 1 uur per week Engels. Scholen mogen ook eerder met Engels beginnen en er meer tijd aan besteden.

Engels vanaf de onderbouw

Er zijn steeds meer scholen die Engels geven vanaf de onderbouw van de basisschool, meestal met de methode Early Bird. Ook zijn er scholen waar kinderen les krijgen in Frans, Duits of Spaans. Dit wordt vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) genoemd. Meer over het vak Engels lees je in de schoolgids van de basisschool van je kind.

Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een nieuwe taal leren. Vier- en vijfjarigen zijn prima in staat om Engels of een andere tweede taal te leren. Onderzoek toont aan dat dit niet ten koste gaat van het Nederlands, ook niet bij anderstalige of dyslectische leerlingen. Voor de ontwikkeling van de hersenen is het goed om een vreemde taal te leren.

Engels thuis

Kinderen komen buiten school spelenderwijs veel in aanraking met Engels. Denk maar aan muziek, computerspelletjes, games, internet, televisie, samen tellen in het Engels, Engelse woorden gebruiken (I love you), Engels op vakantie. Het gaat meestal om losse woorden, waarmee kinderen nog geen gesprekje kunnen voeren. Op school leren kinderen deze woordjes in gesprekjes en verhalen te gebruiken.

Wil je thuis je kind Engels leren spreken? Probeer dit dan zo natuurlijk mogelijk te doen. Overleg met de leerkracht van je kind over de keuze van materialen. Ook hierbij geldt dat spel en plezier voorop moeten staan. Er zijn ook gezinnen waar kinderen tweetalig worden opgevoed.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal