Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van bepaalde klanken aan bepaalde letters en tekens. De letter ‘o’ is voor iemand met dyslexie niet automatisch de klank ‘oo’.

Wat veroorzaakt dyslexie?

Het is nog onduidelijk wat dyslexie veroorzaakt, maar kinderen kunnen met goede begeleiding leren omgaan met dyslexie. Wel is bekend dat het niets te maken heeft met de intelligentie van een kind.

Wanneer wordt dyslexie ontdekt?

Dyslexie of ernstige leesproblematiek wordt meestal in groep 3 en 4 zichtbaar. Bij het leren lezen of schrijven ontstaat dan een achterstand. Met begeleiding kan de achterstand in de taalontwikkeling van je kind worden beperkt. Dyslexie hoeft daarom de toekomst van je kind niet in de weg te staan.

Begeleiding op school

De school ondersteunt je kind na het opmerken van lees- of spellingproblemen. Bijvoorbeeld met begeleiding door juf of meester, een remedial teacher of een dyslexiecoach.

Testen op dyslexie

Wanneer de begeleiding onvoldoende effect heeft terwijl je kind misschien wel goed presteert bij andere vakken, kan de school de hulp inroepen van een dyslexiebehandelaar. De behandelaar begeleidt je kind bij het vaststellen van dyslexie. Kijk voor meer informatie over dit proces op Balansdigitaal.nl.

Leren met dyslexie

Als dyslexie is vastgesteld, kan de school beter rekening houden met de ontwikkeling van je kind. Houd daarom contact met de school en bespreek wat jullie samen kunnen doen. Er zijn tegenwoordig ook andere hulpmiddelen, zoals computerprogramma’s en therapieën waarmee je kind zich kan ontwikkelen.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal