Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Rechten van het kind

Kinderen hebben rechten en deze staan in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De rechten gaan over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, zoals school, gezondheid en hun woonomgeving. De rechten gelden voor kinderen tot 18 jaar in 193 landen, waaronder Nederland.

Er zijn drie soorten rechten: voorzieningenrechten, beschermingsrechten en participatierechten.

Voorzieningenrechten

De voorzieningenrechten hebben betrekking op diensten en voorzieningen die kinderen nodig hebben om goed op te kunnen groeien. Voorbeelden zijn onderwijs, gezondheidszorg, eten en drinken en een veilige plek om te leven en te spelen.

Beschermingsrechten

De beschermingsrechten beschermen kinderen tegen gedrag of leefomstandigheden die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling of welzijn, zoals het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Hier vallen ook rechten onder van bepaalde groepen kinderen, zoals vluchtelingenkinderen of kinderen met een handicap.

Participatierechten

Dankzij de participatierechten kunnen kinderen meepraten of meebeslissen over kwesties die van invloed zijn op hun leven. Zo hebben kinderen bijvoorbeeld het recht om gehoord te worden (door een rechter) in zaken die belangrijk voor hen zijn (bijvoorbeeld bij scheiding van hun ouders), en het recht op vrije meningsuiting.

Meer informatie over kinderrechten

  • Kinderrechten.nl is een website met informatie over kinderrechten en bestaat uit een deel voor kinderen, een deel voor jongeren en een deel voor professionals.
  • Ieder kind met vragen of problemen kan bellen met de Kindertelefoon (via het gratis nummer 0800-0432) of een bericht zetten op Kindertelefoon.nl.
  • De Kinderombudsman bewaakt de rechten van kinderen en jongeren.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal