Naar school in Haarlem

Als je kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem zijn er nieuwe regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor alle kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. 

Je kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen je woonadres en de basisschool. Op deze pagina staat alle informatie over de basisscholen in Haarlem en hoe je je kind kunt aanmelden. Vul je postcode, huisnummer en geboortedatum van je kind in. Daarna verschijnen alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit woonadres. De eerste zes scholen zijn de voorrangsscholen die bij dit adres horen.

Vragen?

Voor vragen over het plaatsingsbeleid kun je terecht bij een speciale helpdesk. Mail via info@naarschoolinhaarlem.nl of bel met 023 - 5430160.

Vul hier je postcode, huisnummer en geboortedatum van je kind in om een overzicht te krijgen van de voorrangsscholen.


Jouw adres | Voorrangsschool | Extra voorrangsschool | Stedelijke toegang | School | Geselecteerd
 
Stap 1: Kiezen

Er zijn verschillende soorten basisscholen. Er zijn openbare en bijzondere scholen die kunnen verschillen van onderwijsconcept. De keuze is groot; er zijn ruim 50 basisscholen. Het is belangrijk om verschillende scholen te bezoeken voordat je je kind aanmeldt. Zo krijgt je een goed beeld van de scholen die je passend vindt voor je kind. Informeer bij de scholen naar de mogelijkheden.
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je deze informatie over het plaatsingsbeleid en het aanmeldformulier op naam en adres van je kind. Een kind kan op elke school in Haarlem aangemeld worden. Het aanmeldformulier lever je in op de school van je eerste voorkeur.

Voorrang

Je kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen je woonadres en de basisschool.

De Vrije Scholen en de Islamitische school zijn hierop een uitzondering. Elk kind dat in Haarlem en omgeving woont, heeft op deze scholen een gelijke voorrang (woonadres speelt geen rol). Bij Haarlemse scholen die aan de rand van de stad staan, kan het voorrangsgebied deels doorlopen in de buurgemeente. Kinderen die hier wonen hebben dezelfde voorrang als een Haarlems kind. Kijk voor de details op de website van de scholen.

Stap 2: Aanmelden

Je mag je kind op elke basisschool in Haarlem aanmelden. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom. Je kunt je kind ook buiten Haarlem aanmelden, waar het Haarlems plaatsingsbeleid uiteraard niet geldt. Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren op de school van je eerste voorkeur. Vul het formulier volledig in en noteer in volgorde minimaal 6 scholen van je voorkeur. De school van je eerste voorkeur zet je op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Onderteken het aanmeldformulier en lever het vóór de sluitingsdatum in bij de school van je eerste keuze. De sluitingsdatum hangt af van de geboortedatum van je kind.

Na inlevering van het aanmeldformulier ontvang je per mail binnen één schoolweek een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit aanmeldbewijs. Als hier een fout in staat of je wilt de volgorde van de voorkeurscholen wijzigen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór de sluitingsdatum, contact op met de school.

Stap 3: Plaatsen

De school verwerkt elke aanmelding in een centraal registratiesysteem. Na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing. Als de school voldoende plaatsen heeft voor alle aanmeldingen, zijn deze kinderen zeker van een plaats. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst en komen daarna de overige aanmeldingen aan bod. De volgorde van toewijzen kun je vinden in de brochure. Wanneer een kind niet op de eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het automatisch doorgeplaatst op de volgende opgegeven voorkeur. Indien je kind niet op één van de door jou opgegeven scholen van voorkeur geplaatst kan worden, komt het in aanmerking voor een plaats op de resterende voorrangsscholen. Deze heb je niet opgegeven, maar zijn toegevoegd op het bewijs van aanmelding. De meeste Haarlemse scholen hebben voldoende plaatsen. Ieder kind wordt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur aangeboden.

Stap 4: Inschrijven

Je ontvangt na de plaatsing een brief van de school waar je kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop je aan deze school kenbaar moet maken dat je van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken.

Zorg dat je je kind op tijd inschrijft! Je kind heeft pas definitief een plaats als het op school is ingeschreven.

Stap 5: Naar school

Je kind is 4 jaar en gaat naar groep 1 van de basisschool. In overleg met de school wordt de datum van de eerste schooldag bepaald.

 

Vragen?

Voor vragen over het plaatsingsbeleid kun je terecht bij een speciale helpdesk. Mail via info@naarschoolinhaarlem.nl of bel met 023 - 5430160.