Kennemerland

Naar school in Haarlem

Als je kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen in Haarlem en Spaarndam-Oost gelden dezelfde regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. De Haarlemse schoolbesturen zijn, samen met de scholen, verantwoordelijkheid voor dit plaatsingsbeleid.

Je kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen je woonadres en de basisschool. Op deze pagina staat alle informatie over de basisscholen in Haarlem en hoe je je kind kunt aanmelden. Vul je adres en geboortedatum van je kind in. Daarna verschijnen alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit woonadres.

Stap 1: Kiezen

Je kunt kiezen uit 48 basisscholen. Dit zijn openbare en bijzondere scholen die kunnen verschillen in onderwijsconcept. Voordat je je kind aanmeldt, is het belangrijk om met meerdere scholen kennis te maken. Zo krijgt je een goed beeld van de scholen die je passend vindt voor je kind. Vraag bij de school naar de mogelijkheden om kennis te maken.

 

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021, worden uitgenodigd hun kind aan te melden.

Voorrang

Je kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van je kind en de basisschool.

De Vrije Scholen en de Islamitische school zijn hierop een uitzondering. Elk kind dat in Haarlem of een specifieke buurgemeente woont, heeft op deze scholen ‘stedelijke’ voorrang (woonadres speelt geen rol).
Bij Haarlemse scholen die aan de rand van de stad staan, kan het voorrangsgebied deels doorlopen in de buurgemeente. Kinderen die hier wonen hebben dezelfde voorrang als een Haarlems kind. 

Door het woonadres en de geboortedatum van uw kind op bovenstaande kaart in te voeren, worden alle basisscholen in volgorde van afstand (vanaf dit adres) getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft.

Altijd aanmelden!
Let op. Ook als je al een ouder kind op de school van je voorkeur hebt, is het noodzakelijk het jongere kind met het aanmeldformulier op deze school aan te melden.

Stap 2: aanmelden

Je mag je kind op elke basisschool in Haarlem aanmelden; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn op Haarlemse scholen welkom. Op het merendeel van de scholen zijn voldoende plaatsen beschikbaar. Je kunt je kind ook buiten Haarlem aanmelden; hier geldt het Haarlems plaatsingsbeleid uiteraard niet.
Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren op de school van je eerste voorkeur.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier; corrigeer deze indien nodig.
  • Vul het formulier volledig in en noteer in volgorde minimaal 5 scholen van jouw voorkeur. De school van je eerste voorkeur zet je op nummer 1, je volgende voorkeur op nummer 2, enzovoort.
  • Lever het aanmeldformulier uiterlijk op de sluitingsdatum in bij de school van je eerste keuze. De sluitingsdatum hangt af van de geboortedatum van je kind.

Na inleveren van het aanmeldformulier verwerkt de school jouw aanmelding in het registratiesysteem. Je ontvangt hiervan binnen 10 werkdagen per mail een bewijs van de aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Als hier een fout in staat of je wilt de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen, neem dan z.s.m., maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school.

Stap 3: plaatsen

De school verwerkt elke aanmelding in een centraal registratiesysteem. Na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing. Als de school voldoende plaatsen heeft voor alle aanmeldingen, zijn deze kinderen zeker van een plaats. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst en komen daarna de overige aanmeldingen aan bod. De volgorde van toewijzen kun je vinden in de brochure. Wanneer een kind niet op de eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het automatisch doorgeplaatst op de volgende opgegeven voorkeur. Indien je kind niet op één van de door jou opgegeven scholen van voorkeur geplaatst kan worden, komt het in aanmerking voor een plaats op de resterende voorrangsscholen. Deze heb je niet opgegeven, maar zijn toegevoegd op het bewijs van aanmelding. De meeste Haarlemse scholen hebben voldoende plaatsen. Ieder kind wordt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur aangeboden.

Stap 4: inschrijven

Na de plaatsing ontvang je een brief van de school waar je kind is geplaatst. In de brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop je aan deze school kenbaar moet maken dat je van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken.

Zorg dat je je kind op tijd inschrijft! Je kind heeft pas definitief een plaats als het op school is ingeschreven. Vertel in het kennismakingsgesprek met de school zoveel mogelijk over je kind. De school kan daarmee een goede inschatting maken wat je kind nodig heeft.


Stap 5: naar school

Je kind is 4 jaar en gaat naar groep 1 van de basisschool. In overleg met de school wordt de datum van de eerste schooldag bepaald.

Meer informatie

Scholen en besturen

U kunt bij elke basisschool en elk bestuur met  uw vragen terecht. Op de websites van de scholen staat nadere informatie (bijv. de school geeft voorrang aan kinderen die wonen in een buurtgemeente).

Vragen?

Voor vragen over het plaatsingsbeleid kun je terecht bij de helpdesk van het plaatsingsbeleid via telefoon 023-543 0160 of per mail: info@naarschoolinhaarlem.nl

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal