Cursusaanbod voor kinderen en jongeren - MPower!

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis in het gezin, op school en in hun vrije tijd. Soms vindt een kind het lastig om voor zichzelf op te komen, vrienden te maken of om gewoon te laten zien wie hij is.

Onder de naam MPower! organiseren wij met ervaren trainers verschillende cursussen en trainingen. Het kan voorkomen dat een training alleen beschikbaar is voor kinderen uit Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Deze gemeenten geven hier subsidies voor. Maar ook in Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn allerlei mogelijkheden. Heb je interesse in een training? Neem dan contact met ons op of schrijf je rechtstreeks in via www.samenopgroeien.nu. 

 

Rots en Watertraining

De Rots en Watertraining is een fysieke weerbaarheidstraining. Door sport- en speloefeningen in de gymzaal leren kinderen zowel hun 'rots' kwaliteiten in te zetten (opkomen voor jezelf en de ander, een eigen doel nastreven) als hun 'water' kwaliteiten (communicatie, vriendschap en samenwerken). Zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie zijn de bouwstenen van deze training. Zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie zijn de bouwstenen van de training. De Rots en Water methode is zeer geschikt voor alle kinderen van de basisschool die het volgende willen leren:

 • zich onafhankelijk op te stellen
 • eigen keuzes te maken
 • prettig met anderen samen te werken, te spelen en te leven
 • in contact te komen en te blijven met hun eigen gevoelens 

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Kanjertraining

De Kanjertraining maakt kinderen weerbaarder tegen pesten en faalangst. Ze leren positief over zichzelf en anderen te denken en krijgen zicht op hun eigen gedrag, maar ook op wat hun gedrag met anderen doet. Ze gaan aan de slag met zelfvertrouwen en grenzen stellen, zodat ze er zelf voor kunnen zorgen dat het pestgedrag van anderen kinderen stopt. De training is niet alleen geschikt voor kinderen die gepest worden. Ook kinderen die zelf pesten, hebben veel baat bij de training.

Aan het eind van de cursus kunnen kinderen:

 • complimenten of tips geven en ontvangen
 •  praten over hun gevoelens
 • hun eigen mening geven
 • zelf zorgen dat het pesten stopt

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Mindfulness

Mindfulness betekent iets met aandacht doen. Door alle prikkels die kinderen in deze tijd krijgen, kan het lastig voor ze zijn om zich te concentreren. Je kunt overal mindful zijn; op school, tijdens het sporten of met huiswerk maken. De training helpt kinderen spanningen en gevoelens van stress te herkennen en er anders mee om te gaan. Door de oefeningen leren kinderen zich niet te laten afleiden door allerlei gedachten en dat brengt rust en ontspanning.

Daarnaast lukt het kinderen na het volgen van deze training:

 • zich beter ontspannen en concentreren
 • ontwikkelen ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
 • piekeren ze minder en hebben ze minder last van stress
 • weten zij beter wat ze kunnen en willen

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Kinderen in EchtscheidingsSituaties (KIES)

KIES staat voor Kinderen In een EchtscheidingsSituatie. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Het maakt niet uit of ouders net gescheiden zijn of dat het al een aantal jaar geleden is gebeurd of hoe de scheiding is verlopen, kinderen vinden het altijd prettig om te praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. De kinderen helpen elkaar met oplossingen en komen over de drempel om eens hun hart te luchten over de dingen die ze moeilijk vinden.

Hoe?
Aan de hand van een verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve vormen gaan de kinderen aan de slag met hun eigen situatie. Aan het einde van de spel- en praatgroep hebben kinderen een proces doorlopen waardoor ze:

 • de scheiding beter begrijpen
 • beter over de scheiding kunnen praten
 • ervaren dat ze niet de enige zijn

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Baas over Boos

Leren je boosheid te uiten is belangrijk voor alle kinderen. Ze geven hiermee hun grenzen aan en laten horen wie ze zijn en waar ze voor staan. Daar is niets mis mee. Sommige kinderen zijn vaak boos of hebben moeite om met hun boosheid om te gaan. Ze kroppen hun emoties op en kunnen ineens ontploffen, van zich af slaan of misschien zelfs agressief worden. Daar hebben niet alleen zij zelf last van, ook voor de omgeving kan dit vervelende situaties opleveren.

Tijdens de training leren kinderen:

 • beter hun (boze) gevoel te herkennen
 • op een andere manier te kijken en te denken met behulp van helpende gedachten.
 • oplossingen te bedenken
 • en oefenen ze met het uiten van hun emoties op een manier die beter werkt en zorgt voor minder ruzies.

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Brusjesgroep: Nu even ik!

Brussen zijn broers of zussen van een kind met een beperking. Deze cursus is speciaal voor brusjes van een kind met autisme. Want een broer of een zus met autisme, is niet altijd zo makkelijk. Kinderen met autisme zien de wereld om zich heen op een andere manier. Soms gedragen ze zich opvallend of hebben ze veel aandacht nodig. Er zijn meer kinderen zoals jij, dus deze cursus is er speciaal voor jou! Jij staat centraal. Aan het einde neem je een map mee naar huis met alles wat je hebt gemaakt en hebt geleerd.

In deze cursus kunnen brussen:

 • andere brusjes ontmoeten waarmee ze ervaringen en tips kunnen uitwisselen
 • aan de slag met creatieve opdrachten
 • een leuke middag beleven waarin herkenning en plezier het belangrijkst zijn

Klik hier voor de actuele data.

Cursus voor (groot)ouders?
Ook daar zijn speciale cursussen voor. Klik hier voor meer informatie.

(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Girls' Talk

Praten over liefde, relaties en jongens... Worstel jij ook wel eens met vragen over liefde of over seks? Zoals;

 • Past mijn vriendje eigenlijk wel bij mij?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik veilige seks heb?
 • Wat moet ik doen als een jongen me lastig valt?
 • Hoe maak ik het uit als ik hem niet meer leuk vindt?
 • Wat kan ik doen als ik onveilig seks heb gehad?

Tijdens Girls’ Talk praten we over verliefd worden, relaties en jongens en krijg je antwoorden op je vragen. We zijn met alleen maar meiden van je eigen leeftijd. Dat is lekker veilig, want je maakt hetzelfde mee als de andere meiden.

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)

Hoogbegaafdheid: Knappe Koppies

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie. Deze kinderen hebben vaak een bijzondere manier van denken en doen. Ze zijn creatief in het oplossen van problemen en leggen onverwachte verbanden. Hoogbegaafd zijn, betekent niet dat een kind het altijd makkelijk heeft op school. Ze voelen zich anders en kunnen problemen ontwikkelen, zoals faalangst of motivatie- en gedragsproblemen. Een kind kan zich gaan vervelen, omdat de lesstof te makkelijk is. Contact met klasgenoten verloopt vaak lastig, omdat ze elkaar niet goed begrijpen. Ook kan een kind minder goed gaan presteren, omdat hij of zij erbij wil horen en niet wil opvallen.

We gaan aan de slag met: 

 • Het leren maken van fouten en het durven proberen (omgaan met perfectionistisme).
 • Nieuwe dingen ontdekken door middel van proefjes, creatieve opdrachten en het samen delen van kennis.
 • Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden

Klik hier voor de actuele data. 
(LET OP: in verband met het Coronavirus zijn alle trainingen tot nader order gecanceld!!)