Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Schadelijke stoffen

Sommige schadelijke stoffen die je op je werk kunt tegenkomen, kunnen een nadelige invloed hebben op je vruchtbaarheid, de gezondheid van je ongeboren kind of je borstvoeding. Ze kunnen zowel voor de vruchtbaarheid van mannen als van vrouwen schadelijk zijn.

Effecten van schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen die een negatieve invloed kunnen hebben op de voortplanting zijn bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen. Verschillende schadelijke stoffen kunnen veroorzaken dat je hormoonbalans verstoord raakt, of dat je ongeboren kind zich te langzaam ontwikkelt en daardoor ook een te laag geboortegewicht heeft.

De effecten van schadelijke stoffen kunnen per persoon verschillen. Hoe lang en hoe vaak je met schadelijke stoffen in aanraking komt, is ook van invloed. Daarnaast kunnen effecten ook veroorzaakt worden door andere factoren.

Hoe herken je schadelijke stoffen?

Op het verpakkingsetiket van schadelijke stoffen moet altijd staan om welke stof het gaat en of deze stof schade kan veroorzaken. Op het etiket moet dan bijvoorbeeld staan: ‘Kan de vruchtbaarheid schaden.’

Bescherming tegen schadelijke stoffen

De ondernemingsraad, de bedrijfsarts en deskundigen van de arbodienst van je bedrijf moeten weten of er schadelijke stoffen aanwezig zijn die een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid. Je werkgever heeft een registratieplicht van alle gevaarlijke stoffen in het bedrijf. Je werkgever is ook verplicht om je altijd tegen deze stoffen te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van goede ventilatie, de juiste verpakking of beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, brillen en handschoenen.

Wanneer je zwanger bent, is je werkgever zelfs verplicht om eventueel tijdelijk ander werk te bieden als hij niet genoeg bescherming kan bieden tegen blootstelling aan schadelijke stoffen.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal