Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Kinderbijslag

Als je kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, betaalt de overheid mee in de kosten voor de opvoeding. Dit doen ze in de vorm van kinderbijslag,

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag krijg je voor je eigen kinderen. Maar ook voor je adoptiekind, pleegkind, stiefkind of voor een ander kind waar je voor zorgt alsof het je eigen kind is. Je krijgt geen kinderbijslag als je via de pleegzorginstelling een vergoeding krijgt voor de kosten die je voor je pleegkind maakt.

Hoogte kinderbijslag

Hoeveel kinderbijslag je krijgt, is afhankelijk van de leeftijd en woonsituatie van je kind. Het is dus niet afhankelijk van je inkomen. Voor elk kind dat je hebt, krijg je kinderbijslag. De zorg voor bijvoorbeeld gehandicapte kinderen is vaak heel duur. Daarom kun je in dat geval meer kinderbijslag (maximaal het dubbele) krijgen om je kind te kunnen onderhouden.

Wanneer ontvang je kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt per kwartaal betaald. Na afloop van ieder kwartaal ontvang je de kinderbijslag. Kinderbijslag begint in het kwartaal na het kwartaal waarin je kind geboren is. Als je kind bijvoorbeeld in mei geboren wordt, ontvang je uiterlijk in oktober kinderbijslag. Als je gescheiden bent, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.

Kijk op SVB.nl of Nibud.nl voor meer informatie.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal