Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Hazenlip

Als je kind een hazenlip (schisis) heeft, is de lip, de kaak of het gehemelte niet goed gesloten. Het kan zijn dat er alleen een spleet zit in de bovenlip, maar de spleet kan ook doorlopen tot in de bovenkaak, het gehemelte of de neus. Ook een spleet alleen in het gehemelte kan voorkomen.

Is dit erfelijk?

Bij deze aandoening spelen genetische factoren zeker een rol. Meestal is het zo dat de hazenlip het enige probleem vormt en niet duidt op meer problemen. In een klein aantal gevallen is een hazenlip wel gekoppeld aan een syndroom en is er sprake van meerdere aandoeningen.

Problemen bij een hazenlip

Bij een spleet in het gehemelte kunnen er na de geboorte problemen ontstaan met zuigen en slikken. Een hazenlip kan soms ook gevolgen hebben voor de spraak– en gebitsontwikkeling, of er kunnen gehoorproblemen optreden.

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt in eerste instantie gesteld op basis van de uiterlijke kenmerken. Daarnaast wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan om de schisis precies te bepalen. Daarbij wordt ook onderzocht of er verdere aangeboren afwijkingen in het spel zijn.

Je kind wordt meestal behandeld door verschillende specialisten die samen een team vormen. Zij voeren de correcties uit die nodig zijn. Dit kan chirurgie zijn, en mogelijk spraaktraining. Vaak moet een kind worden behandeld tot het is volgroeid. Dikwijls zijn er meerdere operaties nodig.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal