Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Werken met een beperking

Voor jongeren met een beperking is het vaak lastig om werk te vinden. Werkgevers zijn bang dat gehandicapten vaker ziek zijn en dat ze dure aanpassingen moeten doen in hun bedrijf.

Participatiewet

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor mensen die wel kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong. Dankzij de Participatiewet hebben jongeren met een beperking een grotere kans op een baan, maar het is ook mogelijk dat ze er in inkomen op achteruit gaan. Kijk voor meer informatie over hulp bij het zoeken en vinden van een baan op de website van de gemeente.

Sociale werkvoorziening

Mensen die werken in een ‘beschutte omgeving’ via de Wsw, houden hun rechten en plichten. Maar vanaf 2015 kunnen er geen nieuwe mensen instromen. Voor jongeren op de wachtlijst geldt dat vanaf 2015 de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt om hen aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld bij een reguliere werkgever, zo nodig met wat extra hulp. Of in een ‘beschutte baan’.

Wajong

Vanaf 1 januari 2015 hebben alleen jongeren (vanaf 18 jaar) die nooit meer kunnen werken recht op een Wajong-uitkering. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. UWV.nl beoordeelt of je kind voor de uitkering in aanmerking komt.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal