Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Taalproblemen

Het is belangrijk om bij jonge kinderen goed te letten op de spraak- en taalontwikkeling. Als kinderen blijvend een taalachterstand opbouwen kan dat gevolgen hebben voor later, bijvoorbeeld bij het begrijpen van schriftelijke informatie. Het is dus goed om zo vroeg mogelijk te beginnen met het stimuleren van de taalontwikkeling.

Taalstoornis en taalontwikkelingsachterstand

Als de taalontwikkeling van je kind achterblijft, kan dat komen omdat je kind minder aanleg heeft om taal te leren. Dit noem je een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een achterstand kan ook komen doordat je kind te weinig taal hoort. Dit noem je een taalontwikkelingsachterstand (TOA). Je bent bijvoorbeeld vanuit je eigen opvoeding niet gewend om voor te lezen of je kind heeft een tijd een slecht gehoor door oorproblemen. Als je kind vaker met taal in aanraking komt, neemt de taalachterstand meestal snel af.

Stimuleer de taalontwikkeling van je peuter

Een goede taalontwikkeling vraagt om stimulatie. Het is verstandig om je kind vanaf de babytijd voldoende taal aan te bieden. Dat kan al door veel met je kind te praten, te spelen en door vaak voor te lezen. Het is belangrijk dat je tijdens het voorlezen in gesprek gaat met je kind.

Ook als je zelf geen Nederlands spreekt, kan je kind prima Nederlands leren door andere mensen in de omgeving. Bijvoorbeeld op de kinderopvang of op de peuterspeelzaal. Tweetalig opvoeden hoeft geen probleem te zijn.

Filmpje: Hoe help je jouw kind bij het leren van taal?

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Fiona legt in dit filmpje uit hoe jij als ouder je baby of peuter kan helpen bij het leren van taal. Ook zie je hoe een andere ouder dit aanpakt.

Problemen met de taalontwikkeling bij peuters

Als je alles doet om de taalontwikkeling te stimuleren, kan je kind toch een taalachterstand oplopen. Soms is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij een taalontwikkelingsstoornis verloopt het leren van taal niet vanzelf, terwijl daar geen duidelijke oorzaak voor is. Ongeveer 5% van de bevolking heeft een taalontwikkelingsstoornis. Kijk op Kentalis.nl om een TOS bij je kind te herkennen.

Een taalachterstand hoeft niet altijd door een TOS te komen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Heb je hier vragen over? Ga dan naar de huisarts of een logopedist bij jou in de buurt.

Je kunt meer lezen over spraak- en taalontwikkeling op Kindentaal.nl.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal