Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Schoolvakanties

Bij het plannen van je vakantie hou je natuurlijk rekening met de schoolvakanties. In sommige gevallen kan je toestemming krijgen om buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan.

Data schoolvakanties

De data van de zomervakantie worden bepaald door de overheid. Elke (speciale) school in het basisonderwijs moet zich hieraan houden. Voor alle overige schoolvakanties geeft de overheid adviesdata. De meeste scholen houden zich aan deze adviesdata.

Vrijstelling

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur of leerplichtambtenaar op verzoek extra vakantie toestaan:

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan. Hiervoor heb je ook een verklaring nodig van je werkgever, waaruit blijkt dat je op geen ander moment met vakantie kunt;
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Extra verlof aanvragen

Je kunt extra verlof aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. De verlofaanvraag moet minimaal acht weken van tevoren binnen zijn.

Als het gaat over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld), vraag je dit aan bij de schooldirecteur. Gaat het om meer dan tien dagen, dan vraag je dit aan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt het besluit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor een overzicht van de schoolvakanties. In de schoolgids van de school van je kind staat welke perioden je kind vakantie heeft.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor statistieken die ons helpen onze site te verbeteren. Door deze site te gebruiken, zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, gaat u hiermee akkoord.

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal