Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Mijn kind pest anderen

Je schrikt waarschijnlijk als je hoort dat je kind iemand anders pest. Pesten kan voorkomen in alle klassen van alle scholen. Het gebeurt niet alleen op school, verenigingen en op straat, maar ook via internet.

Waardoor kunnen kinderen gaan pesten, wat zijn de gevolgen en wat kun je doen?

Waarom pesten kinderen?

Elk kind is anders. Over waarom een kind gaat pesten is inmiddels veel meer duidelijk. Voor sommige kinderen die pesten is agressie een normale reactie bij een ruzie. Die agressie wordt dan door het slachtoffer ervaren als pesten. Ze kunnen zich vaak slecht inleven in andere kinderen en voelen zich minder verantwoordelijk voor hun daden.

Een andere belangrijke reden om te pesten is om een hogere positie in de groep te krijgen. Populair zijn is voor kinderen met een laag zelfbeeld vaak belangrijk.

Het kan ook zo zijn dat kinderen pesten door wat ze thuis meemaken. Bijvoorbeeld als er andere problemen binnen het gezin spelen.

Meelopers

Als vrienden en klasgenoten toekijken maar niet optreden tegen het pesten, vergroot dat de kans dat het pesten doorgaat. Een nare situatie ontstaat als steeds meer kinderen mee gaan doen. Het pesten werkt ‘aanstekelijk’: één kind wordt het mikpunt.

Hoe weet je of je kind pest?

Pesters zijn moeilijk te herkennen. Kinderen pesten meestal niet waar hun ouders bij zijn. Krijg je signalen van anderen dat je kind pest? Reageert je kind thuis vaak met agressie als er ruzie is? Heb je om andere redenen het vermoeden dat je kind pest? Houd dan extra goed in de gaten hoe het contact is met andere kinderen, ook via internet. Praat erover met de leiding op school of op de plek waar het pesten misschien gebeurt.

Wat kun je als ouder doen?

De gevolgen van pesten zijn groot. Als je er zelf achter komt of als je van de leerkracht hoort dat je kind andere kinderen pest, schrik je en voel je je misschien boos. Boos worden op je kind helpt niet. Wat helpt wel?

 • Vraag je kind wat er precies is gebeurd in de situatie die jij vreemd vond of wat je kind precies deed of zei.
 • Zoek met je kind naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Misschien is er een reden voor waar je iets aan kunt doen.
 • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij niet je kind als persoon af, maar het gedrag.
 • Vertel hoe vervelend het is voor het slachtoffer.
 • Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
 • Help je kind om het eigen zelfbeeld te versterken.
 • Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden.
 • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.
 • Bespreek het ook op school met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn).
 • Op NJI.nl lees je meer over wat je kunt doen als je kind pest.
 • Op de website Pestweb.nl staan tips voor kinderen die pesten.

Cursus tegen pesten

Als het nodig is, kun je ervoor zorgen dat je kind hulp krijgt van een deskundige. Je kunt dan denken aan een training op het gebied van sociale vaardigheden of een cursus voor kinderen die pesten. Om je kind nog beter te helpen bestaan er ook speciale opvoedcursussen. Ga voor meer informatie over deze cursussen naar de jeugdgezondheidszorg.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal