Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Emotionele ontwikkeling

Naarmate kinderen zich emotioneel verder ontwikkelen, krijgen ze het vermogen om eigen gevoelens en die van anderen te herkennen. Dit wordt ook wel emotionele of sociale intelligentie genoemd. Ga je als ouder goed met je eigen emoties om en leid je zelf een evenwichtig leven, dan geef je het goede voorbeeld.

Hoe verder de emotionele ontwikkeling vordert, hoe meer je zult zien dat je kind:

  • minder moeite heeft met leerstof;
  • minder kans loopt om te worden gepest;
  • meer zelfvertrouwen krijgt;
  • gemakkelijker omgaat met anderen.

Wat is emotionele ontwikkeling?

Een kind dat zich goed emotioneel ontwikkelt, kent zichzelf goed, kan zich goed inleven in anderen en kan goed samenwerken. Andere kenmerken van een goede emotionele ontwikkeling zijn zelfbeheersing, goed kunnen luisteren, doorzettingsvermogen en het kunnen oppikken van ongeschreven regels.

Hoe kun je helpen?

Als ouder kun je je kind helpen zich emotioneel goed te ontwikkelen.

  • Je legt een goede basis door betrokken te zijn en er voor je kind te zijn.
  • Het is goed om voor stabiliteit en structuur te zorgen.
  • Je kunt kinderen vertellen dat je trots op ze bent, maar probeer daarbij wel realistisch te blijven. Je hoeft ze niet voortdurend de hemel in te prijzen.
  • Je kunt kinderen helpen naar zichzelf te kijken door ze te confronteren met hun gedrag en gevoelens en te vragen waarom ze iets doen.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal