Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Klachtenprocedure

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin proberen er alles aan te doen om je zo goed mogelijk te ondersteunen, maar het kan gebeuren dat onze hulp niet aan je verwachtingen voldoet.

Je bent het niet eens met je CJG-coach en je wilt je verhaal kwijt of zelfs een klacht indienen. Wij stellen het op prijs als je ons dat laat weten.

 

Je bent niet tevreden

Wij handelen de klacht graag af waar deze is ontstaan in de volgende stappen:

  1. Je maakt je klacht kenbaar aan de betrokken medewerker of je dient je klacht in via deze link op onze website.
  2. Een medewerker van het CJG neemt contact met je op. Dat kan een manager zijn, een gedragswetenschapper of soms een CJG-coach. Samen stem je af welke stappen nodig zijn.
  3. We nodigen je uit voor een bemiddelingsgesprek waarbij we goed luisteren naar je verhaal en samen proberen om tot een goede oplossing te komen.
  4. Wanneer je niet tevreden bent over het bemiddelingsgesprek of wanneer je helemaal niet meer in gesprek wilt, dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen een onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie

Je hebt de keuze om je klacht voor te leggen aan een (externe) klachtencommissie als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of wanneer je onafhankelijke advies wenst over een klacht. Deze mogelijkheid kun je ook bespreken met je contactpersoon of in het bemiddelingsgesprek. Bij de klachtencommissie dien je schriftelijk een klacht in. We raden je aan om in je klachtenbrief duidelijk te vermelden wat je met je klacht wilt bereiken en over welke punten je een uitspraak wilt. Meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie? Raadpleeg dan het Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie Cliënten.

Een vertrouwenspersoon

Het kan altijd gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met je CJG-coach heb je het recht om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon.

Ondersteuning door een vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, een instelling voor jeugdzorg of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

De Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Contact
Bel gratis naar 088 – 5551000 of chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Geheimhouding

Onze medewerkers en de leden van de klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht als het gaat om gegevens die tijdens de behandeling van de klacht ter sprake zijn gekomen. Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Via een digitaal dossier wordt de voortgang van en de communicatie over de klachtenafhandeling vastgelegd. Dit dossier wordt minimaal twee jaar bewaard.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal