Kennemerland
"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Klachtenprocedure

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin proberen er alles aan te doen om je zo goed mogelijk te ondersteunen, maar het kan gebeuren dat onze hulp niet aan je verwachtingen voldoet.

Je bent het niet eens met je CJG-coach en je wilt je verhaal kwijt of zelfs een klacht indienen. Wij stellen het op prijs als je ons dat laat weten.

 

Je bent niet tevreden

Wij handelen de klacht graag af waar deze is ontstaan in de volgende stappen:

  1. Je maakt je klacht kenbaar aan de betrokken medewerker of je dient je klacht in via deze link op onze website.
  2. Een medewerker van het CJG neemt contact met je op. Dat kan een manager zijn, een gedragswetenschapper of soms een CJG-coach. Samen stem je af welke stappen nodig zijn.
  3. We nodigen je uit voor een bemiddelingsgesprek waarbij we goed luisteren naar je verhaal en samen proberen om tot een goede oplossing te komen.
  4. Wanneer je niet tevreden bent over het bemiddelingsgesprek of wanneer je helemaal niet meer in gesprek wilt, dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen een onafhankelijke klachtencommissie.

Bemiddelingsteam bij klachten

Het bemiddelingsteam nodigt je uit voor een gesprek. Vaak leidt dit gesprek tussen jou, de betrokken medewerker en het bemiddelingsteam al tot een oplossing. Het team kan een gesprek eerder op gang brengen door goed naar je verhaal en je ervaringen te luisteren. Zij kunnen bemiddelen en proberen om samen tot een goede oplossing te komen. Het kan voorkomen dat dit gesprek het probleem niet oplost en dat je nog niet tevreden bent. Dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen een onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie

Je hebt de keuze om je klacht voor te leggen aan een (externe) klachtencommissie als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of wanneer je onafhankelijke advies wenst over een klacht. Deze mogelijkheid kun je ook bespreken met het bemiddelingsteam, zij kunnen met je meedenken. Bij de klachtencommissie dien je schriftelijk een klacht in. We raden je aan om in je klachtenbrief duidelijk te vermelden wat je met je klacht wilt bereiken en over welke punten je een uitspraak wilt.

Een vertrouwenspersoon

Het kan altijd gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met je CJG-coach heb je het recht om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Zij luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Je krijgt advies en informatie over je rechten. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtenbrief of aansluiten bij een gesprek met je CJG-coach.

Ondersteuning door een vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je kunt contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorgvia telefoon 088 – 5551000 of mailen met info@akj.nl. Jongeren kunnen ook chatten met een vertrouwenspersoon op bepaalde tijden.

Gedurende het hele proces heb je het recht je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van het Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

 

Geheimhouding

Onze medewerkers, het bemiddelingsteam en de leden van de klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht als het gaat om gegevens die tijdens de behandeling van de klacht ter sprake zijn gekomen. Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Via een digitaal dossier wordt de voortgang van en de communicatie over de klachtenafhandeling vastgelegd. Dit dossier wordt na twee jaar vernietigd.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal