Kennemerland

Toegang tot jouw dossier

Zien wie er meekijkt

Onze app is gekoppeld aan jouw dossier of het dossier van je kind. In de app staat uitgelegd wie er in jouw dossier of het dossier van jouw kind mag kijken en waarom. Wanneer er andere CJG-medewerkers in het dossier hebben gekeken, staat hun naam vermeld en wanneer en waarom ze in het dossier hebben gekeken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat er alleen met een goede reden in het dossier wordt gekeken en dat het altijd helder is door wie en waarom. Hieronder kun je lezen welke medewerkers toegang kunnen hebben en waarom:

Medewerker informatie en advies
De medewerkers van het Informatie & Adviesteam zijn elke werkdag bereikbaar voor vragen en advies. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen het CJG en denken graag met je mee. Zij kunnen inhoudelijk meekijken in het dossier, bijvoorbeeld als de coach afwezig is of iemand de naam van zijn contactpersoon niet meer weet. De medewerkers van het Informatie & Adviesteam worden ook gebeld door zorgaanbieders als er iets niet goed staat in de toekenning die is afgegeven. Zij zullen het dossier dan openen om de toekenning zo nodig aan te passen.

Gedragswetenschapper
De gedragswetenschapper geeft inhoudelijke coaching en werkbegeleiding aan medewerkers om hun werk zo goed mogelijk te doen. Hiervoor kunnen zij meekijken in het dossier. Zo helpt de gedragswetenschapper om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het werk geborgd wordt. Als een medewerker onverwacht uitvalt of afwezig is, dan kan een gedragswetenschapper of andere collega in het dossier kijken om contactgegevens op te zoeken en om in te zien wat de laatste afspraken zijn.

Applicatiebeheerder
De applicatiebeheerder ondersteunt de medewerkers door te zorgen dat het systeem waarin geregistreerd wordt zo goed mogelijk werkt. Hij/zij kijkt technisch mee in het dossier, bijvoorbeeld als er een storing is. De applicatiebeheerder leest geen inhoudelijke stukken.

Specialist toegang
De specialist toegang ondersteunt bij de aanvraag voor een persoonsgebonden budget (PGB). Om een PGB aan te kunnen vragen en de nodige registratie hiervoor in te vullen, kijkt de specialist toegang inhoudelijk mee in het dossier. Ook kunnen zij meekijken in een dossier als er vragen zijn welke hulp het meest passend is.

Administratie
Soms komt er een brief of een verslag binnen bij de administratie van het CJG. De medewerkers van de administratie zorgen er dan voor dat dit in het juiste dossier terechtkomt. Ook ondersteunen zij de administratieve afhandeling bij een PGB-aanvraag. Bij een verwijzing naar specialistische hulp zorgt de administratie dat de financiering geregeld wordt. Daarvoor controleren zij of de aanvraag compleet is.

Projectmanager
De projectmanager ondersteunt medewerkers om een dossier op de afgesproken wijze in te vullen en hun werk goed in het dossier te zetten. De projectmanager kan inhoudelijk en procesmatig meekijken. Ook voeren zij steekproeven uit om de kwaliteit binnen de organisatie te borgen.

Wachtlijstbeheer
Als er binnen een team een wachtlijst is, dan onderhoudt de wachtlijstbeheerder contact met het gezin en/of met de aanmelder. De wachtlijstbeheerder kijkt inhoudelijk mee in het dossier en legt hierin vast wat er is besproken.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal