Kennemerland

De Beschermingstafel

Er zijn zorgen over je gezin of de ontwikkeling van je kinderen. Deze zorgen zijn met je besproken, maar het is nog niet gelukt om deze zorgen weg te nemen. De CJG-coach bespreekt met jou dat hij aanmelding bij de beschermingstafel overweegt.


Aan de beschermingstafel nemen diverse organisaties deel om tijdens een bijeenkomst samen met jou en je gezin jullie situatie te bespreken. Wat gaat er goed, waar zijn zorgen over en wat is er volgens jouzelf nodig om te situatie te verbeteren? En wat volgens je coach? De andere aanwezigen stellen vragen om de situatie, de mogelijkheden en de risico’s zo goed mogelijk in beeld te krijgen. De Beschermingstafel zal op basis van dit gesprek een beslissing nemen over het vervolg. Het is een grote stap, die spanning met zich mee brengt, omdat de besluiten van de beschermingstafel belangrijke consequenties kunnen hebben.

Wie zitten er aan tafel?

De bijeenkomst duurt ongeveer 45 minuten. Natuurlijk zijn beide ouders aanwezig en eventueel de kinderen als ze ouder zijn dan 12 jaar. Je kunt ook iemand uit je omgeving, een vriend of familielid, meenemen om je te ondersteunen.

De vaste deelnemers zijn:

  • De inbrenger
  • De medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • De Raad voor de Kinderbescherming
  • Een organisatie voor jeugdbescherming (bijvoorbeeld de William Schrikkergroep of de Jeugd- en Gezinsbeschermers)
  • En de tafel wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter

De Beschermingstafel zal op basis van dit gesprek een beslissing nemen.

Wat kan de beschermingstafel beslissen?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Er is vertrouwen dat je gezin de situatie samen met hulp van de CJG-coach of van een ander kan verbeteren door duidelijke afspraken te maken. De vrijwillige hulp wordt voortgezet.
  • Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgesteld. Er wordt een plan gemaakt met afspraken waaraan het gezin en de hulpverlening zich moeten houden. Wanneer binnen een periode van (maximaal) zes maanden de afspraken onvoldoende resultaat hebben, zal er alsnog een onderzoek starten.
  • De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek en bekijkt of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. De kinderrechter doet hierover uitspraak.

Wat is een kinderbeschermingsmaatregel?

De meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is een ‘ondertoezichtstelling (OTS)’. Je krijgt dan verplicht hulp en ondersteuning bij de opvoeding door een organisatie voor jeugdbescherming (de William Schrikker Groep, de Jeugd- en Gezinsbeschermers of de afdeling Jeugdbescherming van het Leger des Heils). Je krijgt een gezinsvoogd. Deze persoon wordt toegevoegd aan het gezag van jouw kind. Dit betekent dat je niet meer alleen beslissingen mag nemen en zijn of haar aanwijzingen moet opvolgen. Ook bestaat er een ‘gezagsbeëindigende maatregel, waarbij je het gezag over je kind verliest en je helemaal geen beslissingen meer kunt nemen voor of over je kind. Dit komt gelukkig niet zo vaak voor.

Meer info & handige links

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal