"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam

Open sollicitatie CJG-coach (24 - 36 uur)


Het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland vervult in opdracht van gemeenten een spilfunctie in de samenwerking met de basisinfrastructuur, het preventieve aanbod voor ouders en jeugd en aanbieders van specialistische jeugdhulp. Onze kerndoelstelling is: laagdrempelig aansluiten bij de leefwereld van ouders en jongeren
met (meervoudige of complexe) opvoed- en opgroeivragen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland is een jonge organisatie in ontwikkeling en met enige regelmaat hebben wij vacatures als CJG-coach voor onze teams.

Je uitdaging
Je vervult een verbindende rol tussen de gezinnen met hun persoonlijke netwerk, de basisinfrastructuur, en de specialistische jeugdhulp. Daarbij richt je je op versterking van de samenwerking met de sociale wijkteams, de scholen en huisartsen.

De functie CJG-coach
Als CJG-coach ga je naar de gezinnen. Je gaat erop uit, waar en wanneer het nodig is. Je ondersteunt gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen, waarbij je uitgaat van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. Je staat naast het gezin en je stemt de aanpak af met de ouders en het kind. Je hebt tools in handen om ouders, opvoeders, kinderen en jongeren zelf hulp te bieden, hun netwerk te betrekken of te versterken en waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg te raadplegen of in te zetten. Met de juiste begeleiding ben je in staat om de systeemgerichte (persoons- en gezinsgerichte) aanpak verder vorm te geven. Hierbij investeer je ook in ouderschap. Ook is er ruimte voor identiteitsontwikkeling en talentontwikkeling van jongeren en niet alleen voor de aanpak van hun problemen.

Wij vragen
Je bent een gedreven professional, kundig, ondernemend en resultaat- en oplossingsgericht en je kunt buiten de reguliere kaders denken. Je hebt ervaring in de jeugdzorg en het ambulant en intercultureel werken. Meerdere jaren werkervaring in de jeugdbescherming/veiligheid een pré. Je schat mensen en situaties goed in, je hebt een brede blik en je denkt analytisch. Je bent een ‘netwerker’ en zoekt actief samenwerking met je collega’s en onze netwerkorganisaties en je schakelt daarin gemakkelijk en snel. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van maatschappelijk werk, pedagogiek of SPH en bent geregistreerd in het beroepsregister SKJ. Je hebt kennis van de sociale kaart.

Wij bieden
Een functie in ontwikkeling binnen een werkveld dat in beweging is, dit binnen een organisatie met korte lijnen tussen management, werkbegeleiding en collega CJG-coaches. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Jeugdzorg. Het salaris bedraagt tussen € 2.832,96 en € 4.255,95 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (salarisschaal 10).

Interesse?
Open sollicitaties zijn altijd welkom. Wij ontvangen graag een korte motivatiebrief en je cv en deze kun je richten aan Anita Zandvliet, HR-partner, emailadres a.zandvliet@jgzkennemerland.nl.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.