"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam

CJG-coach (28 - 36 uur) Haarlem, Velsen en het bovenregionaal interventieteam

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland vervult in opdracht van gemeenten een spilfunctie in de samenwerking met de basisinfrastructuur, het preventieve aanbod voor ouders en jeugd en aanbieders van specialistische jeugdhulp. Onze kerndoelstelling is: laagdrempelig aansluiten bij de leefwereld van ouders en jongeren met (meervoudige of complexe) opvoed- en opgroeivragen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland is een jonge organisatie in ontwikkeling. Op dit moment hebben wij vacatures als CJG-coach voor onze locatieteams in Haarlem, Velsen en voor het bovenregionale interventieteam.


Je uitdaging
Je vervult een verbindende rol tussen de gezinnen met hun persoonlijke netwerk, de basisinfrastructuur, en de specialistische jeugdhulp. Daarbij richt je je op versterking van de samenwerking met de sociale wijkteams, de scholen en huisartsen. 

De functie 
Als CJG-coach ga je naar de gezinnen. Je gaat erop uit, waar en wanneer het nodig is. Je ondersteunt gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen, waarbij je uitgaat van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. Je staat naast het gezin en je stemt de aanpak af met de ouders en het kind. Je hebt tools in handen om ouders, opvoeders, kinderen en jongeren zelf hulp te bieden, hun netwerk te betrekken of te versterken en waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg te raadplegen of in te zetten. Met de juiste begeleiding ben je in staat om de systeemgerichte (persoons- en gezinsgerichte) aanpak verder vorm te geven. Hierbij investeer je ook in ouderschap. Ook is er ruimte voor identiteitsontwikkeling en talentontwikkeling van jongeren en niet alleen voor de aanpak van hun problemen.

CJG-coach voor het bovenregionale interventieteam
Daar waar een wijkgebonden locatieteam geen nieuwe casuïstiek kan oppakken, neem je over en rond je zoveel mogelijk ook zelf de door jou ingezette interventies af. In andere situaties draag je over zodra het locatieteam weer ruimte heeft. Je hebt het vermogen behoeften snel te kunnen inschatten en je schakelt gemakkelijk tussen opzetten en afbouwen/overdragen van zorg. Je bent een ervaren jeugd- en gezinsprofessional die graag wil bijdragen aan het verder vormgeven van deze werkwijze van dit team. Het team bestaat momenteel uit vier CJG-coaches die naar behoefte worden ingezet in de gehele regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Je hebt als basis een aandachtsgebied; dit kan Haarlem, Bloemendaal/Zandvoort of de regio IJmond zijn. Als CJG-coach van het bovenregionale interventieteam, heb je verder dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de coaches van de locatieteams. 

Wij vragen
Je bent een gedreven professional, kundig, ondernemend en resultaat- en oplossingsgericht en je kunt buiten de reguliere kaders denken. Je hebt ervaring in de jeugdzorg en het ambulant en intercultureel werken. Je schat mensen en situaties goed in, je hebt een brede blik en je denkt analytisch. Je bent een ‘netwerker’ en zoekt actief samenwerking met je collega’s en onze netwerkorganisaties en je schakelt daarin gemakkelijk en snel. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van maatschappelijk werk, pedagogiek of SPH en bent geregistreerd in het beroepsregister SKJ. Je hebt kennis van de sociale kaart. Voor de CJG-coaches werkzaam in de IJmond gemeenten is meerdere jaren werkervaring in de jeugdbescherming/veiligheid een pré. 

Wij bieden
Een functie in ontwikkeling binnen een werkveld dat in beweging is, dit binnen een organisatie met korte lijnen tussen management, werkbegeleiding en collega CJG-coaches. Arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg. Inschaling in schaal 10. Je start met een contract voor bepaalde tijd. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Arnold Peet, manager CJG tel: 06-14889458.

Interesse?
Graag ontvangen wij voor maandag 11 november 2019 een CV met een korte motivatiebrief. 

Wil je reageren, doe dit via de knop ‘solliciteren’. Je komt op een pagina van ViVa! Zorgroep.