"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam
Centrum voor Jeugd & Gezin
Huisartsen
Zwangerschap
Onderwijs
Jeugdgezondheidszorg
Kinderopvang
Vrije tijd
Steun in de buurt
Specialistische jeugdhulp
Hier kun je terecht

We helpen je graag om de juiste organisatie voor jou of je kind te vinden. Selecteer een onderwerp in de filter boven de kaart. Klik in de kaart op de pointer voor de contactgegevens en meer informatie over de gevonden organisatie.

's Heeren Loo

Beschrijving

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Adres

Berkenweg 11
3818LA, AMERSFOORT

Contactgegevens

+318003555555
www.sheerenloo.nl

De ZorgSpecialist

Beschrijving

De ZorgSpecialist biedt in de regio Kennemerland en daarbuiten alle vormen van zorg, zowel thuis als op andere plaatsen waar hulp gewenst is. Van huishoudelijke tot gespecialiseerde verpleegtechnische zorg. Ook ondersteuning aan jongeren met een verstandelijke beperking in projecten voor zelfstandig wonen.

Doelstelling

Ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen waarbij ze de touwtjes zelf in handen houden.

Adres

Crocusstraat 1
2071NW, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235100200
info@dezorgspecialist.nl
De ZorgSpecialist

Opmerkingen

In noodgevallen buiten kantooruren bereikbaar via : 06-20607322

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM)

Beschrijving

Iedereen wil meedoen; mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder ander. En iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt mensen weer te laten ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Daarvoor hebben zij soms extra steun nodig. Die steun bieden wij in de vorm van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting.

Adres

Stationsplein 110+118
2011LN, HAARLEM

Contactgegevens

+31235178700
postbus@ribw-kam.nl
RIBW K/AM

Kleine Maatjes Gespecialiseerd Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Beschrijving

Kleine Maatjes Gespecialiseerd Verpleegkundig Kinderdagverblijf is een bijzonder kinderdagverblijf voor kinderen tot 5 jaar die specifieke verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of begeleiding individueel nodig hebben. Kleine Maatjes is er voor kinderen met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, kinderen die moeten herstellen na een ziekte, kinderen die speciale zorg nodig hebben met medische apparatuur /medicatie of in hun ontwikkeling.

Doelstelling

Het doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te bevorderen en het gezin te ontlasten. Maar vooral ook om de kinderen een leuke dag te bezorgen en ze even het ziekzijn te laten vergeten. De kinderen komen met leeftijdsgenootjes in contact en kunnen van en met elkaar leren en zich verder ontplooien. Kleine maatjes heeft een samenwerkingsverband met de basis, onderdeel van Heliomare, gespecialiseerd in ambulante vroegbehandeling, waarmee een ontwikkelingsprogramma is opgesteld om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren

Adres

Boerhaavelaan 32B
2035RC, HAARLEM

Contactgegevens

+31235407955
info@kleine-maatjes.nl
Kleine Maatjes Gespecialiseerd Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Opmerkingen

Er is opvang voor kinderen met o.a. ontregelde diabetes, epilepsie, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, stofwisselingsziekten, urinewegproblematiek, voedingstoornissen en (ernstige) hartafwijkingen.

Levéo Carehouse

Beschrijving

CareHouse (Leveo) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen (Kids at Home) en jongeren (Work It Out) met een ontwikkelingsbeperking en/of een licht verstandelijke beperking. Met SkoolSupport biedt CareHouse zowel individuele- als groepsbegeleiding op het speciaal en regulier onderwijs.

Adres

Maria Austriastraat 640
1087JC, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31881232660
info@carehouse.nl
Carehouse

De Raphaëlstichting

Beschrijving

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie.

Adres

Duinweg 35
1871AC, SCHOORL

Contactgegevens

+31725099000
info@raphaelstichting.nl
Raphaëlstichting

De Waerden

Beschrijving

De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor De Waerden is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed.

Adres

G. Rietveldweg 9
1703DD, HEERHUGOWAARD

Contactgegevens

+31725765656
info@dewaerden.nl

Ons Tweede Thuis

Beschrijving

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel én voor hun familie. Voor wonen, re-integratie, werken, dagbesteding, training en therapie en ondersteuning aan huis.

Adres

Vuurdoornstraat 11
1431RM, AALSMEER

Contactgegevens

+31297353872
info@onstweedethuis.nl
Ons Tweede Thuis

Lijn 5 Utrecht

Beschrijving

Lijn5 biedt zorg en behandeling bij gedragsproblemen of bij problemen in de sociale ontwikkeling. Dagelijks zetten wij ons in om het leven van kinderen en jongeren weer ‘op de rails’ te krijgen. Dat doen we door hen het vertrouwen in hun eigen kunnen terug te geven. We laten ze ontdekken waar ze goed in zijn. We helpen ze hun mogelijkheden te benutten. We moedigen ze aan om verder te komen. Lijn5 brengt ze naar een nieuwe kans, een nieuw begin.

Adres

Pahud de Mortangesdreef 61
3562AB, Utrecht

Contactgegevens

+31885131919
info.utrecht@ln5.nl

Sensa Zorggroep

Beschrijving

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. Sensa Zorg biedt hulp aan cliënten van verschillende achtergronden. Echter, zij is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond.

Adres

Baden Powellweg 305B
1069LH, Amsterdam

Contactgegevens

+31852733263
info@sensazorg.nl
Sensa Zorg

Landzijde

Beschrijving

Landzijde is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Noord-Holland. Zij steunt mensen met een beperking en zorgt dat zij een prettige plek vinden bij Zorgboeren.

Adres

Willem Eggertstraat 7
1441CH, Purmerend

Contactgegevens

+31299474118
info@landzijde.nl
Landzijde

Opmerkingen

De openingstijden van de boerderijen variëren per bedrijf. In elke regio hebben we echter een dekkende voorziening van tenminste 12 dagdelen in de week. Voor de precieze tijden kunt u het beste even contact opnemen met Stichting Landzijde.

Intermetzo

Beschrijving

Intermetzo, voorheen LSG-Rentray & Zonnehuizen werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise.

Adres

Mettrayweg 25
7211LC, EEFDE

Contactgegevens

+31885477000
info@intermetzo.nl
LSG-Rentray

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Beschrijving

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Verder doet SEIN belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie.

Doelstelling

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Meestal kunnen de epileptische aanvallen goed worden bestreden met medicijnen, maar soms is meer onderzoek en hulp nodig. Die specialistische hulp en begeleiding kunt u krijgen bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Adres

Achterweg 5
2103SW, Heemstede

Contactgegevens

+31235588000
info@sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

De Hartekamp Groep - Hoofdkantoor

Beschrijving

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap. Bij de Hartekamp Groep wordt er gewerkt vanuit drie kernwaarden: Verbinding In verbinding staan met de cliënt, collega's, de organisatie en de buitenwereld. Vertrouwen Vertrouwen krijgen en geven. Familie, vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. Leren Het bieden van een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, delen en vasthouden.

Adres

Delftlaan 327
2024CJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235101400
info@hartekampgroep.nl
De Hartekamp Groep

Opmerkingen

Voor alle nodige informatie kunnen cliënten bij het Cliëntservicepunt terecht.

SIG

Beschrijving

De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden. Deze ondersteuning betreft alle levensgebieden. Waar mogelijk vindt ondersteuning aan huis plaats, waar nodig 7x24 uurszorg in (beschermde) woonprojecten.

Doelstelling

De SIG ondersteunt mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, opdat zij hun leven zo goed mogelijk zelf kunnen vormgeven.

Adres

Alkmaarseweg 1
1947DA, BEVERWIJK

Contactgegevens

+31251257857
info@sig.nu
www.sig.nu

Opmerkingen

Telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren.

William Schrikker Groep

Beschrijving

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg maar ook voor kinderen van ouders met een beperking. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum en Servicecentrum.

Doelstelling

De William Schrikker Pleegzorg wil kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, die niet meer thuis kunnen wonen een passend vervangend gezinsverband bieden.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Groep

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

's Heeren Loo

Beschrijving

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Adres

Berkenweg 11
3818LA, AMERSFOORT

Contactgegevens

+318003555555
www.sheerenloo.nl

De ZorgSpecialist

Beschrijving

De ZorgSpecialist biedt in de regio Kennemerland en daarbuiten alle vormen van zorg, zowel thuis als op andere plaatsen waar hulp gewenst is. Van huishoudelijke tot gespecialiseerde verpleegtechnische zorg. Ook ondersteuning aan jongeren met een verstandelijke beperking in projecten voor zelfstandig wonen.

Doelstelling

Ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen waarbij ze de touwtjes zelf in handen houden.

Adres

Crocusstraat 1
2071NW, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235100200
info@dezorgspecialist.nl
De ZorgSpecialist

Opmerkingen

In noodgevallen buiten kantooruren bereikbaar via : 06-20607322

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM)

Beschrijving

Iedereen wil meedoen; mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder ander. En iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt mensen weer te laten ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Daarvoor hebben zij soms extra steun nodig. Die steun bieden wij in de vorm van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting.

Adres

Stationsplein 110+118
2011LN, HAARLEM

Contactgegevens

+31235178700
postbus@ribw-kam.nl
RIBW K/AM

De Waerden

Beschrijving

De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor De Waerden is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed.

Adres

G. Rietveldweg 9
1703DD, HEERHUGOWAARD

Contactgegevens

+31725765656
info@dewaerden.nl

Intermetzo

Beschrijving

Intermetzo, voorheen LSG-Rentray & Zonnehuizen werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise.

Adres

Mettrayweg 25
7211LC, EEFDE

Contactgegevens

+31885477000
info@intermetzo.nl
LSG-Rentray

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Beschrijving

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Verder doet SEIN belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie.

Doelstelling

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Meestal kunnen de epileptische aanvallen goed worden bestreden met medicijnen, maar soms is meer onderzoek en hulp nodig. Die specialistische hulp en begeleiding kunt u krijgen bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Adres

Achterweg 5
2103SW, Heemstede

Contactgegevens

+31235588000
info@sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

SIG

Beschrijving

De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden. Deze ondersteuning betreft alle levensgebieden. Waar mogelijk vindt ondersteuning aan huis plaats, waar nodig 7x24 uurszorg in (beschermde) woonprojecten.

Doelstelling

De SIG ondersteunt mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, opdat zij hun leven zo goed mogelijk zelf kunnen vormgeven.

Adres

Alkmaarseweg 1
1947DA, BEVERWIJK

Contactgegevens

+31251257857
info@sig.nu
www.sig.nu

Opmerkingen

Telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren.

Pluryn, De Hoenderloo Groep

Beschrijving

De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor 24 uurszorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een veilige omgeving bieden betrokken professionals een programma op maat dat (GGZ-)behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt. Door jongeren een stem te geven en ander gedrag aan te leren, creëren we met hen nieuwe kansen op een betere toekomst. Als gerenommeerde instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie voeren we bewezen programma’s effectief uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodes om jongeren en hun gezin een eerlijke kans te geven. www.dehoenderloogroep.nl De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn. www.pluryn.nl

Doelstelling

De Hoenderloo Groep gaat uit van de eigen kracht en wens van de mens. Zij inspireren jongeren met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, in alle facetten van het dagelijks leven.

Adres

Kampheuvellaan 34
7351DA, HOENDERLOO GEM APELDOORN

Contactgegevens

+31887795000
klantenbureaudhg@pluryn.nl
Dienstenzoeker van Pluryn

's Heeren Loo

Beschrijving

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Adres

Berkenweg 11
3818LA, AMERSFOORT

Contactgegevens

+318003555555
www.sheerenloo.nl

Levéo Carehouse

Beschrijving

CareHouse (Leveo) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen (Kids at Home) en jongeren (Work It Out) met een ontwikkelingsbeperking en/of een licht verstandelijke beperking. Met SkoolSupport biedt CareHouse zowel individuele- als groepsbegeleiding op het speciaal en regulier onderwijs.

Adres

Maria Austriastraat 640
1087JC, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31881232660
info@carehouse.nl
Carehouse

De Raphaëlstichting

Beschrijving

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie.

Adres

Duinweg 35
1871AC, SCHOORL

Contactgegevens

+31725099000
info@raphaelstichting.nl
Raphaëlstichting

De Waerden

Beschrijving

De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor De Waerden is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed.

Adres

G. Rietveldweg 9
1703DD, HEERHUGOWAARD

Contactgegevens

+31725765656
info@dewaerden.nl

Ons Tweede Thuis

Beschrijving

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel én voor hun familie. Voor wonen, re-integratie, werken, dagbesteding, training en therapie en ondersteuning aan huis.

Adres

Vuurdoornstraat 11
1431RM, AALSMEER

Contactgegevens

+31297353872
info@onstweedethuis.nl
Ons Tweede Thuis

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Beschrijving

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Verder doet SEIN belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie.

Doelstelling

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Meestal kunnen de epileptische aanvallen goed worden bestreden met medicijnen, maar soms is meer onderzoek en hulp nodig. Die specialistische hulp en begeleiding kunt u krijgen bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Adres

Achterweg 5
2103SW, Heemstede

Contactgegevens

+31235588000
info@sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

De Hartekamp Groep - Hoofdkantoor

Beschrijving

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap. Bij de Hartekamp Groep wordt er gewerkt vanuit drie kernwaarden: Verbinding In verbinding staan met de cliënt, collega's, de organisatie en de buitenwereld. Vertrouwen Vertrouwen krijgen en geven. Familie, vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. Leren Het bieden van een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, delen en vasthouden.

Adres

Delftlaan 327
2024CJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235101400
info@hartekampgroep.nl
De Hartekamp Groep

Opmerkingen

Voor alle nodige informatie kunnen cliënten bij het Cliëntservicepunt terecht.

SIG

Beschrijving

De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden. Deze ondersteuning betreft alle levensgebieden. Waar mogelijk vindt ondersteuning aan huis plaats, waar nodig 7x24 uurszorg in (beschermde) woonprojecten.

Doelstelling

De SIG ondersteunt mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, opdat zij hun leven zo goed mogelijk zelf kunnen vormgeven.

Adres

Alkmaarseweg 1
1947DA, BEVERWIJK

Contactgegevens

+31251257857
info@sig.nu
www.sig.nu

Opmerkingen

Telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren.

UvA Minds - Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind

Beschrijving

UvA minds biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders) met psychische problemen. Behandeling (en diagnostiek) voor angst, tics, trauma, dwang, depressie, ADHD, autisme, slaapproblemen en selectief mutisme in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling, oudertraining en ouderbegeleiding.

Adres

Banstraat 29
1071JW, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31202802900
swessels@uvaminds.nl

Opmerkingen

Voor aanmeldingen kunt u ons bereiken tijdens het spreekuur elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Triversum Hoofddorp Locatie 1 - Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Beschrijving

Triversum helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

Adres

Van den Berghlaan 76
2132AT, HOOFDDORP

Contactgegevens

+31235341130
secretariaat.hoofddorp@triversum.nl

De Bascule

Beschrijving

De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit.

Doelstelling

Zorgen dat kinderen en jongeren in Amsterdam en omstreken met psychiatrische problemen weer een toekomst hebben, zoveel mogelijk binnen hun natuurlijke leefomgeving (gezin, school en vrijetijdsbesteding).

Adres

Rijksstraatweg 145
1115AP, DUIVENDRECHT

Contactgegevens

+31208901000
info@debascule.com
De Bascule

De Waag (Centrum voor ambulante forensische psychiatrie)

Beschrijving

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.

Doelstelling

Zorg voor veiligheid, dat is onze missie. Dit doen we door maatwerk te bieden voor elke cliënt. We gebruiken de nieuwste bewezen behandelmethoden. Tijdens de behandeling werken onze behandelaars samen met onze cliënten en hun netwerk aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Adres

Oostvest 60
2011AK, HAARLEM

Contactgegevens

+31235338191
info@dewaaghaarlem.nl

Mentaal Beter

Beschrijving

Mentaal Beter is een netwerk van gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De professionals van Mentaal Beter zijn specialisten in het behandelen van zwaardere problematiek zoals angststoornissen, depressieve klachten, lichamelijke klachten, ADHD, trauma of autisme bij kinderen en jeugdigen.

Adres

's-Gravelandseweg 76
1217ET, HILVERSUM

Contactgegevens

+31880104480
planbureau@mentaalbeter.nl

't Kabouterhuis - Medisch Orthopedagogisch Centrum

Beschrijving

Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis biedt hulp aan jonge kinderen (0 t/m 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met psychiatrische problemen. Er worden diverse vormen van hulp op maat aangeboden: onderzoek, hulp thuis, op kinderdagverblijf en school, groepsbehandeling, therapie en training.

Doelstelling

Samen met ouders en andere opvoeders wordt er gewerkt aan een optimale ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast: ouders versterken in hun ouderrol, kwaliteit van ouder-kind relatie verbeteren, omgeving versterken in de begeleiding van het kind en daarmee een positief opvoedklimaat creeeren.

Adres

Kaj Munkweg 2
2131RW, HOOFDDORP

Contactgegevens

+31235554411
hoofddorp@kabouterhuis.nl

Opmerkingen

MOC 't Kabouterhuis heeft verschillende locaties: Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, Amsterdam West, Amstelveen, Uithoorn en Hoofddorp. Kijk voor meer informatie op de website www.kabouterhuis.nl

ACT Haarlem

Beschrijving

ACT+ is speciaal voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische stoornissen, zoals stoornissen in het schizofrene spectrum en bipolaire stoornissen vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.

Adres

Wilhelminastraat 10-12
2011VM, HAARLEM

Contactgegevens

+31887885015
aanmelding@ggzingeest.nl
Website GGZ inGeest

Curium

Beschrijving

Curium is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor ambulante, dag-, en klinische behandelingen. Wij behandelen gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes.

Doelstelling

Als specialist bieden we kinderen met complexe psychiatrische problemen en hun gezin de beste zorg. Samen kijken we wat nodig en mogelijk is. Vervolgens werken we eraan dat het kind zo snel mogelijk weer mee kan doen op school en in het gezin.

Adres

Endegeesterstraatweg 27
2342AK, Oegstgeest

Contactgegevens

+31715159600
info@curium.nl
Curium

Kenter Jeugdhulp

Beschrijving

Kenter Jeugdhulp, voorheen OCK het Spalier en Jeugdriagg, is een gespecialiseerde instelling voor jeugdhulp waar kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en problemen terecht kunnen.

Doelstelling

Kenter Jeugdhulp versterkt de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Adres

Middenduinerweg 44
2071AN, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235202500
info@kenterjeugdhulp.nl
Kenter Jeugdhulp

Sensa Zorggroep

Beschrijving

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. Sensa Zorg biedt hulp aan cliënten van verschillende achtergronden. Echter, zij is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond.

Adres

Baden Powellweg 305B
1069LH, Amsterdam

Contactgegevens

+31852733263
info@sensazorg.nl
Sensa Zorg

GGZ NHN

Beschrijving

GGZ NHN biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg bij ernstige psychiatrische klachten.

Adres

De Hooge Venne 2
1851VV, Heiloo

Contactgegevens

+31886565010

Opmerkingen

Hulp bij crisis: Tijdens kantooruren (8.30 uur – 17.00 uur) Wanneer u bij GGZ NHN staat ingeschreven kunt u bij crisis zelf contact opnemen met uw behandelaar of het behandelteam waar in uw behandelaar werkzaam is. U kunt hierover bij de start van de behandeling afspraken maken met uw behandelaar. Heeft u geen direct nummer? GGZ NHN is binnen kantoortijden altijd te bereiken via: 088 65 65 010. Bent u niet bij GGZ NHN ingeschreven? Neem dan contact op met uw huisarts.

Triversum Hoofddorp locatie 2 - Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Beschrijving

Triversum helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

Adres

Spaarnepoort 5
2134TM, Hoofddorp

Contactgegevens

+31235341130
secretariaat.hoofddorp@triversum.nl
Triversum

Lucertis, locatie Velsen-Noord

Beschrijving

Lucertis diagnosticeert, behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten.

Doelstelling

Een optimale ontwikkeling van de jongere, om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden.

Adres

Leeghwaterweg 1a
1951NA, VELSEN-NOORD

Contactgegevens

+31883588700
informatie@lucertis.nl
Lucertis

Pluryn, De Hoenderloo Groep

Beschrijving

De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor 24 uurszorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een veilige omgeving bieden betrokken professionals een programma op maat dat (GGZ-)behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt. Door jongeren een stem te geven en ander gedrag aan te leren, creëren we met hen nieuwe kansen op een betere toekomst. Als gerenommeerde instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie voeren we bewezen programma’s effectief uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodes om jongeren en hun gezin een eerlijke kans te geven. www.dehoenderloogroep.nl De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn. www.pluryn.nl

Doelstelling

De Hoenderloo Groep gaat uit van de eigen kracht en wens van de mens. Zij inspireren jongeren met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, in alle facetten van het dagelijks leven.

Adres

Kampheuvellaan 34
7351DA, HOENDERLOO GEM APELDOORN

Contactgegevens

+31887795000
klantenbureaudhg@pluryn.nl
Dienstenzoeker van Pluryn

De Opvoedpoli - locatie Haarlem

Beschrijving

De Opvoedpoli is er voor gezinnen met kinderen 0 - 23 jaar met complexe problemen. De Opvoedpoli combineert ambulante, specialistische jeugdhulp met jeugd ggz.

Adres

Spaarne 11
2011CC, HAARLEM

Contactgegevens

+31233030571
haarlem@opvoedpoli.nl
De Opvoedpoli

Novarum

Beschrijving

Novarum is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met de eetstoornissen anorexia, boulimia, eetbuistoornis, eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven) en obesitas. De behandelingen zijn in hoofdzaak gericht op genezing en herstel.

Adres

Jacob Obrechtstraat 92
1071KR, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31205904710
informatie@novarum.nl

Yes We Can Clinics

Beschrijving

Yes We Can Clinics behandelt jaarlijks 600 jongeren van 13 t/m 23 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (fellows) die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg vastgelopen. Voor veel jongeren en hun ouders en verzorgers zijn we het keerpunt in hun leven door onze onderscheidende aanpak: - Sfeer: bij Yes We Can Clinics staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie centraal. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en veel medewerkers hebben die gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Door de groepsdynamiek ontstaat bij de fellows de wil en de kracht om echt te veranderen. - Team: Yes We Can Clinics heeft multidisciplinaire teams. Zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en coaches. In totaal werken 170 medewerkers voor en met de fellows. - Programma: wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken + nazorg dat jongeren samen met 60 andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Ook is er in het programma volop aandacht voor ouders en verzorgers, broers en zussen.

Adres

St Gerardusplein 32
5644NG, Eindhoven

Contactgegevens

+31402110311
info@ywcc.nl
YWCC

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

Spirit Jeugd & Opvoedhulp

Beschrijving

Jeugd en Opvoedhulp

Doelstelling

Jongeren en gezinnen die hulp krijgen van Spirit, hebben te maken met één vaste hulpverlener, de jeugdmaatschappelijk werker. Deze is gedurende de zorg van Spirit het vertrouwde gezicht voor de jongere en het gezin.

Adres

Fred. Roeskestraat 73
1076EC, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31205400500
info@spirit.nl
Spirit Jeugd & Opvoedhulp

De Bascule

Beschrijving

De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit.

Doelstelling

Zorgen dat kinderen en jongeren in Amsterdam en omstreken met psychiatrische problemen weer een toekomst hebben, zoveel mogelijk binnen hun natuurlijke leefomgeving (gezin, school en vrijetijdsbesteding).

Adres

Rijksstraatweg 145
1115AP, DUIVENDRECHT

Contactgegevens

+31208901000
info@debascule.com
De Bascule

Parlan Jeugdhulp

Beschrijving

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Parlan biedt opvang, hulp bij opvoeding, begeleiding en behandeling.

Adres

Van der Lijnstraat 9
1817EH, ALKMAAR

Contactgegevens

+31881240000
contact@parlan.nl
Parlan Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp

Beschrijving

Kenter Jeugdhulp, voorheen OCK het Spalier en Jeugdriagg, is een gespecialiseerde instelling voor jeugdhulp waar kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en problemen terecht kunnen.

Doelstelling

Kenter Jeugdhulp versterkt de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Adres

Middenduinerweg 44
2071AN, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235202500
info@kenterjeugdhulp.nl
Kenter Jeugdhulp

William Schrikker Pleegzorg

Beschrijving

Een kind met een beperking verdient toch ook een thuis? De William Schrikker Pleegzorg biedt kinderen met een beperking - die wegens omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen- een stabiele plek in een pleeggezin waar zij veilig op kunnen groeien. Onze pleegouders worden hierbij ondersteunt door de specialistische pleegzorgwerker.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Pleegzorg

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

OnderwijsAdvies

Beschrijving

OnderwijsAdvies biedt zorg voor kinderen met leerproblemen, dyslexie en/of gedragsproblemen en wil voor ouders een makkelijk te bereiken partner zijn waarbij het contact met de school snel kan worden gelegd. Een behandeling is het meest effectief als ouders, school en behandelaar goed samenwerken waarbij er, indien gewenst, ook een samenwerking met school plaatsvindt.

Doelstelling

OnderwijsAdvies kenmerkt zich door het leveren van hoge kwaliteit en innovatiekracht. Innovatie gericht op marktbehoeften en die zich onderscheidt door het snel in kunnen vullen van die marktbehoeften.

Adres

Planetenweg 115
2132HL, HOOFDDORP

Contactgegevens

+31235100000
info@onderwijsadvies.nl
OnderwijsAdvies

Dyslexie Collectief - hoofdlocatie Staten Bolwerk

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling.

Doelstelling

Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Staten Bolwerk 60
2011MN, HAARLEM

Contactgegevens

+31235762552
info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

Opmerkingen

Brede ingang, begane vloer, parkeergelegenheid bij hoofdvestiging.

Dyslexie Collectief - locatie Marsmanplein

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling. Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Marsmanplein 116D
2025DV, HAARLEM

Contactgegevens

+31235834560
info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

Dyslexie Collectief - locatie Emmastraat

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling. Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Eerste Emmastraat 10
2012GG, HAARLEM

Contactgegevens

info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

Dyslexie Collectief - locatie Velserstraat

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling. Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Velserstraat 17
2023EA, HAARLEM

Contactgegevens

+31235350033
info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

OBD Noordwest Onderwijsdiensten

Beschrijving

OBD Noordwest is een onderwijsadviesbureau. Zij ondersteunt en adviseert besturen, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (VVE) op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk, onderzoekt en begeleidt leerlingen met dyslexie en gedragsproblemen en professionele ontwikkeling. Bl!nk-Uit is ons kenniscentrum voor hoogbegaafdheid.

Adres

James Wattstraat 4
1817DC, ALKMAAR

Contactgegevens

+31229259380
info@obdnoordwest.nl
OBD Noordwest Onderwijsdiensten

IWAL Haarlem

Beschrijving

Het IWAL richt zich op het verlenen van zorg en het verzamelen van kennis op het gebied van leerproblemen. Het IWAL richt zich primair op dyslexie en dyscalculie, maar daarnaast ook op andere problemen.

Adres

Richard Holkade 4
2033PZ, HAARLEM

Contactgegevens

+31204369470
info@iwal.nl
Website IWAL

Praktijk WIJS

Beschrijving

Praktijk WIJS is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychologie alsmede leerproblemen bij kinderen, waaronder dyslexie, leesproblemen, dyscalculie, rekenproblemen, moeite met vreemde talen/taalproblemen en hulp bij hoogbegaafdheid. Ook voor concentratieproblemen tijdens het leren en het verminderen en voorkomen van leesproblemen biedt Praktijk WIJS hulp.

Adres

De Trompet 1723
1967DB, HEEMSKERK

Contactgegevens

+31251239238
contact@praktijkwijs.nl

Stichting Taalhulp

Beschrijving

Stichting Taalhulp is een landelijke stichting gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen. Daarnaast richt Stichting Taalhulp zich op voorlichting en advisering aan verwijzers en op deskundigheidsbevordering.

Adres

Willem de Zwijgerlaan 72
2082BD, SANTPOORT-ZUID

Contactgegevens

+31356283802
info@stichtingtaalhulp.nl

EGES Dyslexiezorg

Beschrijving

EGES Dyslexiezorg is een centrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het diagnosticeren, adviseren en behandelen van dyslexie. Tevens richt EGES zich ook op andere leer- of gedragsproblemen.

Adres

Laan Bloys van Treslong 27
1779BA, DEN OEVER

Contactgegevens

+31227512285
info@eges.nl

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling

Beschrijving

Fibbe Studie Centrum biedt praktische oplossingen voor alle problemen die het leren en daarmee de ontwikkeling van het kind in de weg staan. Van sociale problemen tot psychiatrie, van leerstoornissen tot intelligentie-problemen.

Doelstelling

Het Studiecentrum gaat voor het eindresultaat: succesvol zijn op school. Om dit resultaat te bereiken wordt er intensief samengewerkt met de school en vooral met de docent. Er wordt gezocht naar oplossingen op school die direct toepasbaar zijn. Essentieel is dat de ondersteuning kind, docent en ouders vaardiger maakt.

Adres

Van Eedenstraat 14
2012EM, HAARLEM

Contactgegevens

+31232305801
henk@fibbescl.nl
Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling kinderen en jongeren

Opmerkingen

De organisatie kan op aangeven van ouders of school ook langskomen op locatie. Toelichting toegankelijkheid gehandicapten : gesprekken en/of behandelingen kunnen plaatsvinden op de begane grond.

Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) - Hoofdvestiging Amsterdam

Beschrijving

Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is een specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Sinds een aantal jaren ook behandelingen voor kinderen met dyscalculie. Het team van het RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten.

Doelstelling

De behandeling biedt persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind, veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen en een optimale samenwerking met ouders en school. Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van de behandeling op de diagnostiek en maakt hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Adres

IJsbaanpad 9
1076VC, Amsterdam

Contactgegevens

+31207162680
amsterdam@rid.nl

Praktijk Haarlem Zuid-West

Beschrijving

José Geelen van Praktijk Haarlem Zuid-West is GZ-psycholoog orthopedagoog-generalist en richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en de begeleiding van hun ouders en leerkrachten. Zij is gespecialiseerd in onder meer de diagnostiek en behandeling van dyslexie, dyscalculie en ontwikkelingsproblemen.

Adres

Parnassiakade 25
2015KL, HAARLEM

Contactgegevens

+31235242370
praktijkhzw@xs4all.nl

De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Beschrijving

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een organisatie die gezinnen begeleidt met ernstige problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In sommige gevallen is die begeleiding opgelegd door de rechter, in andere gevallen is er zelf hulp gezocht bij de opvoeding en is er doorverwezen vanuit de gemeente. De jeugd- & gezinsbeschermer gaat samen met u op zoek naar oplossingen en er wordt samen een plan gemaakt om de situatie te verbeteren.

Adres

Diakenhuisweg 19
2033AP, HAARLEM

Contactgegevens

+31887778000
info@dejeugdengezinsbeschermers.nl
De Jeugdgezinsbeschermers

William Schrikker Groep

Beschrijving

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg maar ook voor kinderen van ouders met een beperking. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum en Servicecentrum.

Doelstelling

De William Schrikker Pleegzorg wil kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, die niet meer thuis kunnen wonen een passend vervangend gezinsverband bieden.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Groep

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Beschrijving

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een organisatie die gezinnen begeleidt met ernstige problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In sommige gevallen is die begeleiding opgelegd door de rechter, in andere gevallen is er zelf hulp gezocht bij de opvoeding en is er doorverwezen vanuit de gemeente. De jeugd- & gezinsbeschermer gaat samen met u op zoek naar oplossingen en er wordt samen een plan gemaakt om de situatie te verbeteren.

Adres

Diakenhuisweg 19
2033AP, HAARLEM

Contactgegevens

+31887778000
info@dejeugdengezinsbeschermers.nl
De Jeugdgezinsbeschermers

Raad voor de Kinderbescherming Haarlem

Beschrijving

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen.

Adres

Jansweg 15
2011KL, Haarlem

Contactgegevens

+31238882500
haarlem@rvdk.minvenj.nl
Raad voor de Kinderbescherming

Opmerkingen

kantoortijden

Multidsciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland

Beschrijving

Multidsciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland biedt hulp bij kindermishandeling aan slachtoffers, opvoeders en plegers.

Doelstelling

Bieden van snelle en effectieve hulp voor kinderen en gezinnen.

Adres

Spaarnepoort 1
2134TM, Hoofddorp

Contactgegevens

+31881680380
info@mdck.nl
MDCK

William Schrikker Groep

Beschrijving

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg maar ook voor kinderen van ouders met een beperking. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum en Servicecentrum.

Doelstelling

De William Schrikker Pleegzorg wil kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, die niet meer thuis kunnen wonen een passend vervangend gezinsverband bieden.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Groep

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

's Heeren Loo

Beschrijving

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Adres

Berkenweg 11
3818LA, AMERSFOORT

Contactgegevens

+318003555555
www.sheerenloo.nl

De ZorgSpecialist

Beschrijving

De ZorgSpecialist biedt in de regio Kennemerland en daarbuiten alle vormen van zorg, zowel thuis als op andere plaatsen waar hulp gewenst is. Van huishoudelijke tot gespecialiseerde verpleegtechnische zorg. Ook ondersteuning aan jongeren met een verstandelijke beperking in projecten voor zelfstandig wonen.

Doelstelling

Ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen waarbij ze de touwtjes zelf in handen houden.

Adres

Crocusstraat 1
2071NW, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235100200
info@dezorgspecialist.nl
De ZorgSpecialist

Opmerkingen

In noodgevallen buiten kantooruren bereikbaar via : 06-20607322

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM)

Beschrijving

Iedereen wil meedoen; mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder ander. En iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt mensen weer te laten ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Daarvoor hebben zij soms extra steun nodig. Die steun bieden wij in de vorm van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting.

Adres

Stationsplein 110+118
2011LN, HAARLEM

Contactgegevens

+31235178700
postbus@ribw-kam.nl
RIBW K/AM

Kleine Maatjes Gespecialiseerd Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Beschrijving

Kleine Maatjes Gespecialiseerd Verpleegkundig Kinderdagverblijf is een bijzonder kinderdagverblijf voor kinderen tot 5 jaar die specifieke verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of begeleiding individueel nodig hebben. Kleine Maatjes is er voor kinderen met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, kinderen die moeten herstellen na een ziekte, kinderen die speciale zorg nodig hebben met medische apparatuur /medicatie of in hun ontwikkeling.

Doelstelling

Het doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te bevorderen en het gezin te ontlasten. Maar vooral ook om de kinderen een leuke dag te bezorgen en ze even het ziekzijn te laten vergeten. De kinderen komen met leeftijdsgenootjes in contact en kunnen van en met elkaar leren en zich verder ontplooien. Kleine maatjes heeft een samenwerkingsverband met de basis, onderdeel van Heliomare, gespecialiseerd in ambulante vroegbehandeling, waarmee een ontwikkelingsprogramma is opgesteld om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren

Adres

Boerhaavelaan 32B
2035RC, HAARLEM

Contactgegevens

+31235407955
info@kleine-maatjes.nl
Kleine Maatjes Gespecialiseerd Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Opmerkingen

Er is opvang voor kinderen met o.a. ontregelde diabetes, epilepsie, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, stofwisselingsziekten, urinewegproblematiek, voedingstoornissen en (ernstige) hartafwijkingen.

Levéo Carehouse

Beschrijving

CareHouse (Leveo) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen (Kids at Home) en jongeren (Work It Out) met een ontwikkelingsbeperking en/of een licht verstandelijke beperking. Met SkoolSupport biedt CareHouse zowel individuele- als groepsbegeleiding op het speciaal en regulier onderwijs.

Adres

Maria Austriastraat 640
1087JC, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31881232660
info@carehouse.nl
Carehouse

De Raphaëlstichting

Beschrijving

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie.

Adres

Duinweg 35
1871AC, SCHOORL

Contactgegevens

+31725099000
info@raphaelstichting.nl
Raphaëlstichting

De Waerden

Beschrijving

De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor De Waerden is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed.

Adres

G. Rietveldweg 9
1703DD, HEERHUGOWAARD

Contactgegevens

+31725765656
info@dewaerden.nl

Ons Tweede Thuis

Beschrijving

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel én voor hun familie. Voor wonen, re-integratie, werken, dagbesteding, training en therapie en ondersteuning aan huis.

Adres

Vuurdoornstraat 11
1431RM, AALSMEER

Contactgegevens

+31297353872
info@onstweedethuis.nl
Ons Tweede Thuis

Lijn 5 Utrecht

Beschrijving

Lijn5 biedt zorg en behandeling bij gedragsproblemen of bij problemen in de sociale ontwikkeling. Dagelijks zetten wij ons in om het leven van kinderen en jongeren weer ‘op de rails’ te krijgen. Dat doen we door hen het vertrouwen in hun eigen kunnen terug te geven. We laten ze ontdekken waar ze goed in zijn. We helpen ze hun mogelijkheden te benutten. We moedigen ze aan om verder te komen. Lijn5 brengt ze naar een nieuwe kans, een nieuw begin.

Adres

Pahud de Mortangesdreef 61
3562AB, Utrecht

Contactgegevens

+31885131919
info.utrecht@ln5.nl

Sensa Zorggroep

Beschrijving

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. Sensa Zorg biedt hulp aan cliënten van verschillende achtergronden. Echter, zij is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond.

Adres

Baden Powellweg 305B
1069LH, Amsterdam

Contactgegevens

+31852733263
info@sensazorg.nl
Sensa Zorg

Landzijde

Beschrijving

Landzijde is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Noord-Holland. Zij steunt mensen met een beperking en zorgt dat zij een prettige plek vinden bij Zorgboeren.

Adres

Willem Eggertstraat 7
1441CH, Purmerend

Contactgegevens

+31299474118
info@landzijde.nl
Landzijde

Opmerkingen

De openingstijden van de boerderijen variëren per bedrijf. In elke regio hebben we echter een dekkende voorziening van tenminste 12 dagdelen in de week. Voor de precieze tijden kunt u het beste even contact opnemen met Stichting Landzijde.

Intermetzo

Beschrijving

Intermetzo, voorheen LSG-Rentray & Zonnehuizen werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise.

Adres

Mettrayweg 25
7211LC, EEFDE

Contactgegevens

+31885477000
info@intermetzo.nl
LSG-Rentray

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Beschrijving

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Verder doet SEIN belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie.

Doelstelling

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Meestal kunnen de epileptische aanvallen goed worden bestreden met medicijnen, maar soms is meer onderzoek en hulp nodig. Die specialistische hulp en begeleiding kunt u krijgen bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Adres

Achterweg 5
2103SW, Heemstede

Contactgegevens

+31235588000
info@sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

De Hartekamp Groep - Hoofdkantoor

Beschrijving

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap. Bij de Hartekamp Groep wordt er gewerkt vanuit drie kernwaarden: Verbinding In verbinding staan met de cliënt, collega's, de organisatie en de buitenwereld. Vertrouwen Vertrouwen krijgen en geven. Familie, vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. Leren Het bieden van een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, delen en vasthouden.

Adres

Delftlaan 327
2024CJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235101400
info@hartekampgroep.nl
De Hartekamp Groep

Opmerkingen

Voor alle nodige informatie kunnen cliënten bij het Cliëntservicepunt terecht.

SIG

Beschrijving

De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden. Deze ondersteuning betreft alle levensgebieden. Waar mogelijk vindt ondersteuning aan huis plaats, waar nodig 7x24 uurszorg in (beschermde) woonprojecten.

Doelstelling

De SIG ondersteunt mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, opdat zij hun leven zo goed mogelijk zelf kunnen vormgeven.

Adres

Alkmaarseweg 1
1947DA, BEVERWIJK

Contactgegevens

+31251257857
info@sig.nu
www.sig.nu

Opmerkingen

Telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren.

William Schrikker Groep

Beschrijving

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg maar ook voor kinderen van ouders met een beperking. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum en Servicecentrum.

Doelstelling

De William Schrikker Pleegzorg wil kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, die niet meer thuis kunnen wonen een passend vervangend gezinsverband bieden.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Groep

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

's Heeren Loo

Beschrijving

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Adres

Berkenweg 11
3818LA, AMERSFOORT

Contactgegevens

+318003555555
www.sheerenloo.nl

De ZorgSpecialist

Beschrijving

De ZorgSpecialist biedt in de regio Kennemerland en daarbuiten alle vormen van zorg, zowel thuis als op andere plaatsen waar hulp gewenst is. Van huishoudelijke tot gespecialiseerde verpleegtechnische zorg. Ook ondersteuning aan jongeren met een verstandelijke beperking in projecten voor zelfstandig wonen.

Doelstelling

Ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen waarbij ze de touwtjes zelf in handen houden.

Adres

Crocusstraat 1
2071NW, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235100200
info@dezorgspecialist.nl
De ZorgSpecialist

Opmerkingen

In noodgevallen buiten kantooruren bereikbaar via : 06-20607322

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM)

Beschrijving

Iedereen wil meedoen; mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder ander. En iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt mensen weer te laten ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Daarvoor hebben zij soms extra steun nodig. Die steun bieden wij in de vorm van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting.

Adres

Stationsplein 110+118
2011LN, HAARLEM

Contactgegevens

+31235178700
postbus@ribw-kam.nl
RIBW K/AM

De Waerden

Beschrijving

De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor De Waerden is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed.

Adres

G. Rietveldweg 9
1703DD, HEERHUGOWAARD

Contactgegevens

+31725765656
info@dewaerden.nl

Intermetzo

Beschrijving

Intermetzo, voorheen LSG-Rentray & Zonnehuizen werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise.

Adres

Mettrayweg 25
7211LC, EEFDE

Contactgegevens

+31885477000
info@intermetzo.nl
LSG-Rentray

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Beschrijving

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Verder doet SEIN belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie.

Doelstelling

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Meestal kunnen de epileptische aanvallen goed worden bestreden met medicijnen, maar soms is meer onderzoek en hulp nodig. Die specialistische hulp en begeleiding kunt u krijgen bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Adres

Achterweg 5
2103SW, Heemstede

Contactgegevens

+31235588000
info@sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

SIG

Beschrijving

De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden. Deze ondersteuning betreft alle levensgebieden. Waar mogelijk vindt ondersteuning aan huis plaats, waar nodig 7x24 uurszorg in (beschermde) woonprojecten.

Doelstelling

De SIG ondersteunt mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, opdat zij hun leven zo goed mogelijk zelf kunnen vormgeven.

Adres

Alkmaarseweg 1
1947DA, BEVERWIJK

Contactgegevens

+31251257857
info@sig.nu
www.sig.nu

Opmerkingen

Telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren.

Pluryn, De Hoenderloo Groep

Beschrijving

De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor 24 uurszorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een veilige omgeving bieden betrokken professionals een programma op maat dat (GGZ-)behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt. Door jongeren een stem te geven en ander gedrag aan te leren, creëren we met hen nieuwe kansen op een betere toekomst. Als gerenommeerde instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie voeren we bewezen programma’s effectief uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodes om jongeren en hun gezin een eerlijke kans te geven. www.dehoenderloogroep.nl De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn. www.pluryn.nl

Doelstelling

De Hoenderloo Groep gaat uit van de eigen kracht en wens van de mens. Zij inspireren jongeren met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, in alle facetten van het dagelijks leven.

Adres

Kampheuvellaan 34
7351DA, HOENDERLOO GEM APELDOORN

Contactgegevens

+31887795000
klantenbureaudhg@pluryn.nl
Dienstenzoeker van Pluryn

's Heeren Loo

Beschrijving

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Adres

Berkenweg 11
3818LA, AMERSFOORT

Contactgegevens

+318003555555
www.sheerenloo.nl

Levéo Carehouse

Beschrijving

CareHouse (Leveo) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen (Kids at Home) en jongeren (Work It Out) met een ontwikkelingsbeperking en/of een licht verstandelijke beperking. Met SkoolSupport biedt CareHouse zowel individuele- als groepsbegeleiding op het speciaal en regulier onderwijs.

Adres

Maria Austriastraat 640
1087JC, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31881232660
info@carehouse.nl
Carehouse

De Raphaëlstichting

Beschrijving

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie.

Adres

Duinweg 35
1871AC, SCHOORL

Contactgegevens

+31725099000
info@raphaelstichting.nl
Raphaëlstichting

De Waerden

Beschrijving

De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor De Waerden is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed.

Adres

G. Rietveldweg 9
1703DD, HEERHUGOWAARD

Contactgegevens

+31725765656
info@dewaerden.nl

Ons Tweede Thuis

Beschrijving

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel én voor hun familie. Voor wonen, re-integratie, werken, dagbesteding, training en therapie en ondersteuning aan huis.

Adres

Vuurdoornstraat 11
1431RM, AALSMEER

Contactgegevens

+31297353872
info@onstweedethuis.nl
Ons Tweede Thuis

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Beschrijving

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is gespecialiseerd in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. Verder doet SEIN belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en nieuwe behandelmethodes van epilepsie.

Doelstelling

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Meestal kunnen de epileptische aanvallen goed worden bestreden met medicijnen, maar soms is meer onderzoek en hulp nodig. Die specialistische hulp en begeleiding kunt u krijgen bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Adres

Achterweg 5
2103SW, Heemstede

Contactgegevens

+31235588000
info@sein.nl
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

De Hartekamp Groep - Hoofdkantoor

Beschrijving

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap. Bij de Hartekamp Groep wordt er gewerkt vanuit drie kernwaarden: Verbinding In verbinding staan met de cliënt, collega's, de organisatie en de buitenwereld. Vertrouwen Vertrouwen krijgen en geven. Familie, vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. Leren Het bieden van een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, delen en vasthouden.

Adres

Delftlaan 327
2024CJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235101400
info@hartekampgroep.nl
De Hartekamp Groep

Opmerkingen

Voor alle nodige informatie kunnen cliënten bij het Cliëntservicepunt terecht.

SIG

Beschrijving

De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking van alle leeftijden. Deze ondersteuning betreft alle levensgebieden. Waar mogelijk vindt ondersteuning aan huis plaats, waar nodig 7x24 uurszorg in (beschermde) woonprojecten.

Doelstelling

De SIG ondersteunt mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, opdat zij hun leven zo goed mogelijk zelf kunnen vormgeven.

Adres

Alkmaarseweg 1
1947DA, BEVERWIJK

Contactgegevens

+31251257857
info@sig.nu
www.sig.nu

Opmerkingen

Telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren.

UvA Minds - Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind

Beschrijving

UvA minds biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders) met psychische problemen. Behandeling (en diagnostiek) voor angst, tics, trauma, dwang, depressie, ADHD, autisme, slaapproblemen en selectief mutisme in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling, oudertraining en ouderbegeleiding.

Adres

Banstraat 29
1071JW, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31202802900
swessels@uvaminds.nl

Opmerkingen

Voor aanmeldingen kunt u ons bereiken tijdens het spreekuur elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Triversum Hoofddorp Locatie 1 - Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Beschrijving

Triversum helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

Adres

Van den Berghlaan 76
2132AT, HOOFDDORP

Contactgegevens

+31235341130
secretariaat.hoofddorp@triversum.nl

De Bascule

Beschrijving

De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit.

Doelstelling

Zorgen dat kinderen en jongeren in Amsterdam en omstreken met psychiatrische problemen weer een toekomst hebben, zoveel mogelijk binnen hun natuurlijke leefomgeving (gezin, school en vrijetijdsbesteding).

Adres

Rijksstraatweg 145
1115AP, DUIVENDRECHT

Contactgegevens

+31208901000
info@debascule.com
De Bascule

De Waag (Centrum voor ambulante forensische psychiatrie)

Beschrijving

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.

Doelstelling

Zorg voor veiligheid, dat is onze missie. Dit doen we door maatwerk te bieden voor elke cliënt. We gebruiken de nieuwste bewezen behandelmethoden. Tijdens de behandeling werken onze behandelaars samen met onze cliënten en hun netwerk aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Adres

Oostvest 60
2011AK, HAARLEM

Contactgegevens

+31235338191
info@dewaaghaarlem.nl

Mentaal Beter

Beschrijving

Mentaal Beter is een netwerk van gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De professionals van Mentaal Beter zijn specialisten in het behandelen van zwaardere problematiek zoals angststoornissen, depressieve klachten, lichamelijke klachten, ADHD, trauma of autisme bij kinderen en jeugdigen.

Adres

's-Gravelandseweg 76
1217ET, HILVERSUM

Contactgegevens

+31880104480
planbureau@mentaalbeter.nl

't Kabouterhuis - Medisch Orthopedagogisch Centrum

Beschrijving

Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis biedt hulp aan jonge kinderen (0 t/m 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met psychiatrische problemen. Er worden diverse vormen van hulp op maat aangeboden: onderzoek, hulp thuis, op kinderdagverblijf en school, groepsbehandeling, therapie en training.

Doelstelling

Samen met ouders en andere opvoeders wordt er gewerkt aan een optimale ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast: ouders versterken in hun ouderrol, kwaliteit van ouder-kind relatie verbeteren, omgeving versterken in de begeleiding van het kind en daarmee een positief opvoedklimaat creeeren.

Adres

Kaj Munkweg 2
2131RW, HOOFDDORP

Contactgegevens

+31235554411
hoofddorp@kabouterhuis.nl

Opmerkingen

MOC 't Kabouterhuis heeft verschillende locaties: Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, Amsterdam West, Amstelveen, Uithoorn en Hoofddorp. Kijk voor meer informatie op de website www.kabouterhuis.nl

ACT Haarlem

Beschrijving

ACT+ is speciaal voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische stoornissen, zoals stoornissen in het schizofrene spectrum en bipolaire stoornissen vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.

Adres

Wilhelminastraat 10-12
2011VM, HAARLEM

Contactgegevens

+31887885015
aanmelding@ggzingeest.nl
Website GGZ inGeest

Curium

Beschrijving

Curium is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor ambulante, dag-, en klinische behandelingen. Wij behandelen gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes.

Doelstelling

Als specialist bieden we kinderen met complexe psychiatrische problemen en hun gezin de beste zorg. Samen kijken we wat nodig en mogelijk is. Vervolgens werken we eraan dat het kind zo snel mogelijk weer mee kan doen op school en in het gezin.

Adres

Endegeesterstraatweg 27
2342AK, Oegstgeest

Contactgegevens

+31715159600
info@curium.nl
Curium

Kenter Jeugdhulp

Beschrijving

Kenter Jeugdhulp, voorheen OCK het Spalier en Jeugdriagg, is een gespecialiseerde instelling voor jeugdhulp waar kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en problemen terecht kunnen.

Doelstelling

Kenter Jeugdhulp versterkt de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Adres

Middenduinerweg 44
2071AN, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235202500
info@kenterjeugdhulp.nl
Kenter Jeugdhulp

Sensa Zorggroep

Beschrijving

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. Sensa Zorg biedt hulp aan cliënten van verschillende achtergronden. Echter, zij is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond.

Adres

Baden Powellweg 305B
1069LH, Amsterdam

Contactgegevens

+31852733263
info@sensazorg.nl
Sensa Zorg

GGZ NHN

Beschrijving

GGZ NHN biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg bij ernstige psychiatrische klachten.

Adres

De Hooge Venne 2
1851VV, Heiloo

Contactgegevens

+31886565010

Opmerkingen

Hulp bij crisis: Tijdens kantooruren (8.30 uur – 17.00 uur) Wanneer u bij GGZ NHN staat ingeschreven kunt u bij crisis zelf contact opnemen met uw behandelaar of het behandelteam waar in uw behandelaar werkzaam is. U kunt hierover bij de start van de behandeling afspraken maken met uw behandelaar. Heeft u geen direct nummer? GGZ NHN is binnen kantoortijden altijd te bereiken via: 088 65 65 010. Bent u niet bij GGZ NHN ingeschreven? Neem dan contact op met uw huisarts.

Triversum Hoofddorp locatie 2 - Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Beschrijving

Triversum helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

Adres

Spaarnepoort 5
2134TM, Hoofddorp

Contactgegevens

+31235341130
secretariaat.hoofddorp@triversum.nl
Triversum

Lucertis, locatie Velsen-Noord

Beschrijving

Lucertis diagnosticeert, behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten.

Doelstelling

Een optimale ontwikkeling van de jongere, om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden.

Adres

Leeghwaterweg 1a
1951NA, VELSEN-NOORD

Contactgegevens

+31883588700
informatie@lucertis.nl
Lucertis

Pluryn, De Hoenderloo Groep

Beschrijving

De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor 24 uurszorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een veilige omgeving bieden betrokken professionals een programma op maat dat (GGZ-)behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt. Door jongeren een stem te geven en ander gedrag aan te leren, creëren we met hen nieuwe kansen op een betere toekomst. Als gerenommeerde instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie voeren we bewezen programma’s effectief uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodes om jongeren en hun gezin een eerlijke kans te geven. www.dehoenderloogroep.nl De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn. www.pluryn.nl

Doelstelling

De Hoenderloo Groep gaat uit van de eigen kracht en wens van de mens. Zij inspireren jongeren met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, in alle facetten van het dagelijks leven.

Adres

Kampheuvellaan 34
7351DA, HOENDERLOO GEM APELDOORN

Contactgegevens

+31887795000
klantenbureaudhg@pluryn.nl
Dienstenzoeker van Pluryn

De Opvoedpoli - locatie Haarlem

Beschrijving

De Opvoedpoli is er voor gezinnen met kinderen 0 - 23 jaar met complexe problemen. De Opvoedpoli combineert ambulante, specialistische jeugdhulp met jeugd ggz.

Adres

Spaarne 11
2011CC, HAARLEM

Contactgegevens

+31233030571
haarlem@opvoedpoli.nl
De Opvoedpoli

Novarum

Beschrijving

Novarum is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met de eetstoornissen anorexia, boulimia, eetbuistoornis, eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven) en obesitas. De behandelingen zijn in hoofdzaak gericht op genezing en herstel.

Adres

Jacob Obrechtstraat 92
1071KR, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31205904710
informatie@novarum.nl

Yes We Can Clinics

Beschrijving

Yes We Can Clinics behandelt jaarlijks 600 jongeren van 13 t/m 23 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (fellows) die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg vastgelopen. Voor veel jongeren en hun ouders en verzorgers zijn we het keerpunt in hun leven door onze onderscheidende aanpak: - Sfeer: bij Yes We Can Clinics staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie centraal. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en veel medewerkers hebben die gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Door de groepsdynamiek ontstaat bij de fellows de wil en de kracht om echt te veranderen. - Team: Yes We Can Clinics heeft multidisciplinaire teams. Zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en coaches. In totaal werken 170 medewerkers voor en met de fellows. - Programma: wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken + nazorg dat jongeren samen met 60 andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Ook is er in het programma volop aandacht voor ouders en verzorgers, broers en zussen.

Adres

St Gerardusplein 32
5644NG, Eindhoven

Contactgegevens

+31402110311
info@ywcc.nl
YWCC

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

Spirit Jeugd & Opvoedhulp

Beschrijving

Jeugd en Opvoedhulp

Doelstelling

Jongeren en gezinnen die hulp krijgen van Spirit, hebben te maken met één vaste hulpverlener, de jeugdmaatschappelijk werker. Deze is gedurende de zorg van Spirit het vertrouwde gezicht voor de jongere en het gezin.

Adres

Fred. Roeskestraat 73
1076EC, AMSTERDAM

Contactgegevens

+31205400500
info@spirit.nl
Spirit Jeugd & Opvoedhulp

De Bascule

Beschrijving

De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit.

Doelstelling

Zorgen dat kinderen en jongeren in Amsterdam en omstreken met psychiatrische problemen weer een toekomst hebben, zoveel mogelijk binnen hun natuurlijke leefomgeving (gezin, school en vrijetijdsbesteding).

Adres

Rijksstraatweg 145
1115AP, DUIVENDRECHT

Contactgegevens

+31208901000
info@debascule.com
De Bascule

Parlan Jeugdhulp

Beschrijving

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Parlan biedt opvang, hulp bij opvoeding, begeleiding en behandeling.

Adres

Van der Lijnstraat 9
1817EH, ALKMAAR

Contactgegevens

+31881240000
contact@parlan.nl
Parlan Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp

Beschrijving

Kenter Jeugdhulp, voorheen OCK het Spalier en Jeugdriagg, is een gespecialiseerde instelling voor jeugdhulp waar kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en problemen terecht kunnen.

Doelstelling

Kenter Jeugdhulp versterkt de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Adres

Middenduinerweg 44
2071AN, SANTPOORT-NOORD

Contactgegevens

+31235202500
info@kenterjeugdhulp.nl
Kenter Jeugdhulp

William Schrikker Pleegzorg

Beschrijving

Een kind met een beperking verdient toch ook een thuis? De William Schrikker Pleegzorg biedt kinderen met een beperking - die wegens omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen- een stabiele plek in een pleeggezin waar zij veilig op kunnen groeien. Onze pleegouders worden hierbij ondersteunt door de specialistische pleegzorgwerker.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Pleegzorg

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

OnderwijsAdvies

Beschrijving

OnderwijsAdvies biedt zorg voor kinderen met leerproblemen, dyslexie en/of gedragsproblemen en wil voor ouders een makkelijk te bereiken partner zijn waarbij het contact met de school snel kan worden gelegd. Een behandeling is het meest effectief als ouders, school en behandelaar goed samenwerken waarbij er, indien gewenst, ook een samenwerking met school plaatsvindt.

Doelstelling

OnderwijsAdvies kenmerkt zich door het leveren van hoge kwaliteit en innovatiekracht. Innovatie gericht op marktbehoeften en die zich onderscheidt door het snel in kunnen vullen van die marktbehoeften.

Adres

Planetenweg 115
2132HL, HOOFDDORP

Contactgegevens

+31235100000
info@onderwijsadvies.nl
OnderwijsAdvies

Dyslexie Collectief - hoofdlocatie Staten Bolwerk

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling.

Doelstelling

Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Staten Bolwerk 60
2011MN, HAARLEM

Contactgegevens

+31235762552
info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

Opmerkingen

Brede ingang, begane vloer, parkeergelegenheid bij hoofdvestiging.

Dyslexie Collectief - locatie Marsmanplein

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling. Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Marsmanplein 116D
2025DV, HAARLEM

Contactgegevens

+31235834560
info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

Dyslexie Collectief - locatie Emmastraat

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling. Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Eerste Emmastraat 10
2012GG, HAARLEM

Contactgegevens

info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

Dyslexie Collectief - locatie Velserstraat

Beschrijving

Het Dyslexie Collectief is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio's in Nederland. In de regio's wordt op verschillende locaties vergoede dyslexiezorg geboden in de vorm van diagnostiek en/of behandeling. Alle diagnostici en behandelaars van de aangesloten praktijken hebben ruime werkervaring in de gezondheidszorg en/of het onderwijs en zijn daarnaast allen gespecialiseerd in het diagnosticeren en/of behandelen van dyslexie.

Adres

Velserstraat 17
2023EA, HAARLEM

Contactgegevens

+31235350033
info@dyslexiecollectief.nl
Dyslexie Collectief

OBD Noordwest Onderwijsdiensten

Beschrijving

OBD Noordwest is een onderwijsadviesbureau. Zij ondersteunt en adviseert besturen, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (VVE) op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk, onderzoekt en begeleidt leerlingen met dyslexie en gedragsproblemen en professionele ontwikkeling. Bl!nk-Uit is ons kenniscentrum voor hoogbegaafdheid.

Adres

James Wattstraat 4
1817DC, ALKMAAR

Contactgegevens

+31229259380
info@obdnoordwest.nl
OBD Noordwest Onderwijsdiensten

IWAL Haarlem

Beschrijving

Het IWAL richt zich op het verlenen van zorg en het verzamelen van kennis op het gebied van leerproblemen. Het IWAL richt zich primair op dyslexie en dyscalculie, maar daarnaast ook op andere problemen.

Adres

Richard Holkade 4
2033PZ, HAARLEM

Contactgegevens

+31204369470
info@iwal.nl
Website IWAL

Praktijk WIJS

Beschrijving

Praktijk WIJS is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychologie alsmede leerproblemen bij kinderen, waaronder dyslexie, leesproblemen, dyscalculie, rekenproblemen, moeite met vreemde talen/taalproblemen en hulp bij hoogbegaafdheid. Ook voor concentratieproblemen tijdens het leren en het verminderen en voorkomen van leesproblemen biedt Praktijk WIJS hulp.

Adres

De Trompet 1723
1967DB, HEEMSKERK

Contactgegevens

+31251239238
contact@praktijkwijs.nl

Stichting Taalhulp

Beschrijving

Stichting Taalhulp is een landelijke stichting gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen. Daarnaast richt Stichting Taalhulp zich op voorlichting en advisering aan verwijzers en op deskundigheidsbevordering.

Adres

Willem de Zwijgerlaan 72
2082BD, SANTPOORT-ZUID

Contactgegevens

+31356283802
info@stichtingtaalhulp.nl

EGES Dyslexiezorg

Beschrijving

EGES Dyslexiezorg is een centrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het diagnosticeren, adviseren en behandelen van dyslexie. Tevens richt EGES zich ook op andere leer- of gedragsproblemen.

Adres

Laan Bloys van Treslong 27
1779BA, DEN OEVER

Contactgegevens

+31227512285
info@eges.nl

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling

Beschrijving

Fibbe Studie Centrum biedt praktische oplossingen voor alle problemen die het leren en daarmee de ontwikkeling van het kind in de weg staan. Van sociale problemen tot psychiatrie, van leerstoornissen tot intelligentie-problemen.

Doelstelling

Het Studiecentrum gaat voor het eindresultaat: succesvol zijn op school. Om dit resultaat te bereiken wordt er intensief samengewerkt met de school en vooral met de docent. Er wordt gezocht naar oplossingen op school die direct toepasbaar zijn. Essentieel is dat de ondersteuning kind, docent en ouders vaardiger maakt.

Adres

Van Eedenstraat 14
2012EM, HAARLEM

Contactgegevens

+31232305801
henk@fibbescl.nl
Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling kinderen en jongeren

Opmerkingen

De organisatie kan op aangeven van ouders of school ook langskomen op locatie. Toelichting toegankelijkheid gehandicapten : gesprekken en/of behandelingen kunnen plaatsvinden op de begane grond.

Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) - Hoofdvestiging Amsterdam

Beschrijving

Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is een specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Sinds een aantal jaren ook behandelingen voor kinderen met dyscalculie. Het team van het RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten.

Doelstelling

De behandeling biedt persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind, veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen en een optimale samenwerking met ouders en school. Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van de behandeling op de diagnostiek en maakt hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Adres

IJsbaanpad 9
1076VC, Amsterdam

Contactgegevens

+31207162680
amsterdam@rid.nl

Praktijk Haarlem Zuid-West

Beschrijving

José Geelen van Praktijk Haarlem Zuid-West is GZ-psycholoog orthopedagoog-generalist en richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en de begeleiding van hun ouders en leerkrachten. Zij is gespecialiseerd in onder meer de diagnostiek en behandeling van dyslexie, dyscalculie en ontwikkelingsproblemen.

Adres

Parnassiakade 25
2015KL, HAARLEM

Contactgegevens

+31235242370
praktijkhzw@xs4all.nl

De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Beschrijving

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een organisatie die gezinnen begeleidt met ernstige problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In sommige gevallen is die begeleiding opgelegd door de rechter, in andere gevallen is er zelf hulp gezocht bij de opvoeding en is er doorverwezen vanuit de gemeente. De jeugd- & gezinsbeschermer gaat samen met u op zoek naar oplossingen en er wordt samen een plan gemaakt om de situatie te verbeteren.

Adres

Diakenhuisweg 19
2033AP, HAARLEM

Contactgegevens

+31887778000
info@dejeugdengezinsbeschermers.nl
De Jeugdgezinsbeschermers

William Schrikker Groep

Beschrijving

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg maar ook voor kinderen van ouders met een beperking. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum en Servicecentrum.

Doelstelling

De William Schrikker Pleegzorg wil kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, die niet meer thuis kunnen wonen een passend vervangend gezinsverband bieden.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Groep

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Beschrijving

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een organisatie die gezinnen begeleidt met ernstige problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In sommige gevallen is die begeleiding opgelegd door de rechter, in andere gevallen is er zelf hulp gezocht bij de opvoeding en is er doorverwezen vanuit de gemeente. De jeugd- & gezinsbeschermer gaat samen met u op zoek naar oplossingen en er wordt samen een plan gemaakt om de situatie te verbeteren.

Adres

Diakenhuisweg 19
2033AP, HAARLEM

Contactgegevens

+31887778000
info@dejeugdengezinsbeschermers.nl
De Jeugdgezinsbeschermers

Raad voor de Kinderbescherming Haarlem

Beschrijving

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen.

Adres

Jansweg 15
2011KL, Haarlem

Contactgegevens

+31238882500
haarlem@rvdk.minvenj.nl
Raad voor de Kinderbescherming

Opmerkingen

kantoortijden

Multidsciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland

Beschrijving

Multidsciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland biedt hulp bij kindermishandeling aan slachtoffers, opvoeders en plegers.

Doelstelling

Bieden van snelle en effectieve hulp voor kinderen en gezinnen.

Adres

Spaarnepoort 1
2134TM, Hoofddorp

Contactgegevens

+31881680380
info@mdck.nl
MDCK

William Schrikker Groep

Beschrijving

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg maar ook voor kinderen van ouders met een beperking. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum en Servicecentrum.

Doelstelling

De William Schrikker Pleegzorg wil kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, die niet meer thuis kunnen wonen een passend vervangend gezinsverband bieden.

Adres

Bijlmerdreef 101
1102BP, Amsterdam

Contactgegevens

+31885260000
William Schrikker Groep

Opmerkingen

Contactformulier op de website.

Aanmelden / wijzigen organisatiegegevens
GIDS Logo Auteursrecht en Databankenrecht 2017 Vereniging van Openbare Bibliotheken.