"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Daarvoor kun je terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met je CJG-coach heb je het recht om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Je krijgt advies en informatie over je rechten. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtenbrief of aansluiten bij een gesprek met je CJG-coach. 

Je kunt contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorgvia telefoon 088 – 5551000 of mailen met info@akj.nl. Jongeren kunnen ook chatten met een vertrouwenspersoon op bepaalde tijden.